Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Hiện tại tươi đẹp (3) 내 손안에 있어

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2023-07-17

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 
내 손 안에 있어 (Con hiểu mẹ như lòng bàn tay đó)
[nae son a-ne i-sseo]

Phân tích 
Câu ở dạng thân mật trống không dùng khi thể hiện bản thân am hiểu hoặc có quyền lực về cái gì đó.

                      của tôi
                      bàn tay
                  trong
-                ở
있다                  
-                    đuôi câu thân mật trống không

(của tôi) + (bàn tay) + (trong) + - (ở) + 있다 (có) + - (đuôi câu thân mật trống không) =   안에 있어 (Con hiểu mẹ như lòng bàn tay đó)

Cách diễn đạt
* Các dạng kính ngữ của mẫu câu trong tuần
Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không
내 손 안에 있어 
(nae son a-ne i-sseo)
Thân mật kính trọng
제 손 안에 있어요
(je son a-ne i-sseo-yo)

* Ứng dụng mẫu câu trong tuần
Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Đáp lại lời khuyên của người bạn rằng mình nên quản lý tài chính trong nhà.
걱정 마. 우리 집 경제권은 내 손 안에 있어.
(geok-jeong ma. u-ri jip gyeong-je-gwo-neun nae son a-ne i-sseo)
Đừng lo. Tớ nắm quyền kinh tế trong nhà tớ.
Nói với đồng nghiệp không cần tìm thông tin trên mạng vì bản thân am hiểu về Hà Nội.
아유, 검색할 필요 없어요. 하노이는 제 손 안에 있어요. 제가 다 알아서 할게요.
(a-yu, geom-sae-kal pi-ryo eop-sseo-yo. ha-no-i-neun je son a-ne i-sseo-yo. je-ga da a-ra-seo hal-ge-yo)
Ôi, chị không cần tìm đâu. Em biết Hà Nội như lòng bàn tay đó. Em sẽ tự lo hết cho mọi người.

Lựa chọn của ban biên tập