Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Hiện tại tươi đẹp (4) 믿는 도끼에 발등 찍힌다

2023-07-24

Mẫu câu trong tuần 
믿는 도끼에 발등 찍힌다 (Tin người quá sẽ dễ bị lừa)
[min-neun do-kki-e bal-deung jji-kin-da]

Phân tích 
Câu thành ngữ dùng để ví trường hợp như việc tưởng sẽ tốt đẹp hóa ra lại không tốt đẹp hoặc bị người mà mình vốn tin tưởng phản bội.

믿는                  tin tưởng, dạng định ngữ của động từ “믿다
도끼                  cái rìu
-                bởi
발등                  mu bàn chân
찍힌다              bị chặt, bị cứa

믿는 (tin tưởng) + 도끼 (cái rìu) + - (bởi) + 발등 (mu bàn chân) + 찍힌다 (bị chặt, bị cứa) = 믿는 도끼에 발등 찍힌다 (Tin người quá sẽ dễ bị lừa)

Cách diễn đạt
* Các dạng kính ngữ của mẫu câu trong tuần
Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không
믿는 도끼에 발등 찍힌다 
(min-neun do-kki-e bal-deung jji-kin-da)
Thân mật kính trọng
믿는 도끼에 발등 찍혀요
(min-neun do-kki-e bal-deung jji-kyeo-yo)

* Ứng dụng mẫu câu trong tuần
Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Khuyên con gái đừng chia sẻ hết mọi bí mật với người bạn thân.
믿는 도끼에 발등 찍힌다. 너무 많은 비밀을 공유하지는 마.
(min-neun do-kki-e bal-deung jji-kin-da. neo-mu ma-neun bi-mi-reul gong-yu-ha-ji-neun ma)
Tin người quá sẽ dễ bị lừa đấy. Đừng kể quá nhiều bí mật của con nhé.
Khuyên đồng nghiệp đừng vội bênh vực cho người đang bị nghi ngờ là gián điệp kinh tế.
믿는 도끼에 발등 찍혀요. 잘 지켜보세요.
(min-neun do-kki-e bal-deung jji-kyeo-yo. jal ji-kyeo-bo-se-yo)
Tin người quá sẽ dễ bị lừa đấy. Hãy theo dõi người đó kỹ thêm đi chị.

Lựa chọn của ban biên tập