Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Hiện tại tươi đẹp (5) 선 넘지 마라

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2023-07-31

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 
 넘지 마라 (Em đừng đi quá giới hạn)
[seon neom-ji ma-ra]

Phân tích 
Câu ở dạng thân mật trống không dùng khi cảnh cáo đối phương không được nói hoặc làm hành động tùy tiện vượt quá mức có thể chấp nhận được.

                      vạch, đường, giới hạn
넘다                  qua, vượt qua
 넘다            nói hoặc làm hành động mà vượt quá giới hạn nhất định
-지 마라       đừng

(hạn mức, giới hạn) + 넘다 (qua, vượt qua) + -지 마라 (đừng) =  넘지 마라 (Em đừng đi quá giới hạn)

Cách diễn đạt
* Các dạng kính ngữ của mẫu câu trong tuần
Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không
선 넘지 마라 
(seon neom-ji ma-ra)
Thân mật kính trọng
선 넘지 마요 
(seon neom-ji ma-yo)

* Ứng dụng mẫu câu trong tuần
Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Đáp trả một người ngoài cuộc không hiểu chuyện nhưng lại xen vào việc riêng của bạn.
선 넘지 마라. 잘 알지도 못하면서.
(seon neom-ji ma-ra. jal al-ji-do mo-ta-myeon-seo)
Cậu đừng đi quá giới hạn. Cậu không biết rõ chuyện bọn mình mà.
Đáp lại anh người quen cứ lôi chuyện bạn gái cũ của bạn ra bàn tán khi đang nhậu với bạn.
형, 선 넘지 마요. 그 얘기는 더 안 하는 게 좋겠어요.
(hyeong, seon neom-ji ma-yo. geu yae-gi-neun deo an ha-neun ge jo-ke-sseo-yo)
Anh đừng đi quá giới hạn. Anh không nên nói về chuyện đó nữa.

Lựa chọn của ban biên tập