Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Hiện tại tươi đẹp (7) 말은 청산유수야

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2023-08-14

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 
말은 청산유수야 (Cô nói thì giỏi rồi!)
[ma-reun cheong-san-yu-su-ya]

Phân tích 
Câu dùng ở dạng thân mật trống không khi ai đó có tài ăn nói rất khéo léo, có thể mang nghĩa châm biếm.

                      lời nói
-                    yếu tố thể hiện đối tượng đứng trước nó là chủ đề trong câu
청산유수          dòng suối sạch chảy qua núi xanh, lời nói trôi chảy mà không bị vấp
-                    là, đuôi câu thân mật trống không

(lời nói) + - (yếu tố thể hiện đối tượng đứng trước nó là chủ đề trong câu) + 청산유수 (lời nói trôi chảy mà không bị vấp) + - (đuôi câu thân mật trống không) = 말은 청산유수야 (Cô nói thì giỏi rồi!)

Cách diễn đạt
* Các dạng kính ngữ của mẫu câu trong tuần
Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không
말은 청산유수야 
(ma-reun cheong-san-yu-su-ya)
Thân mật kính trọng
말은 청산유수예요 
(ma-reun cheong-san-yu-su-ye-yo)

* Ứng dụng mẫu câu trong tuần
Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Mỉa mai khi nghe kế hoạch học tập của cậu con trai lười học hành.
아이고, 말은 청산유수야. 꼭 그렇게 해라!
(a-i-go, ma-reun cheong-san-yu-su-ya. kkok geu-reo-ke hae-ra)
Giời, con nói thì giỏi lắm! Nhất định phải làm như vậy nhé?
Nhận xét các ứng cử viên xin việc chỉ khéo nói mà không có ai ưng ý.
다들 말은 청산유수예요. 그런데 딱 마음에 드는 사람은 없더라고요.
(da-deul ma-reun cheong-san-yu-su-ye-yo. geu-reon-de ttak ma-eu-me deu-neun sa-ra-meun eop-deo-ra-go-yo)
Mọi người đều nói giỏi quá! Nhưng mình không vừa lòng ai cả.

Lựa chọn của ban biên tập