Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Hiện tại tươi đẹp (8) 눈치가 없어

2023-08-21

Mẫu câu trong tuần 
눈치가 없어 (Mẹ chẳng tinh ý gì cả!)
[nun-chi-ga eop-seo]

Phân tích 
Câu dùng ở dạng thân mật trống không để chê bai ai đó không nắm bắt được tình huống và có những lời nói hoặc hành động không phù hợp với bầu không khí.

눈치     tinh ý, tinh mắt
-       yếu tố đứng sau danh từ làm chủ ngữ trong câu 
없다     không có 
-       đuôi câu thân mật trống không

눈치 (tinh ý, tinh mắt) + - (yếu tố đứng sau danh từ làm chủ ngữ trong câu) + 없다 (không có) + - (đuôi câu thân mật trống không) = 눈치가 없어 (Mẹ chẳng tinh ý gì cả!)

Cách diễn đạt
* Các dạng kính ngữ của mẫu câu trong tuần
Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không
눈치가 없어 
(nun-chi-ga eop-seo)
Thân mật kính trọng
눈치가 없어요
(nun-chi-ga eop-seo-yo)

* Ứng dụng mẫu câu trong tuần
Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Mắng một người bạn đang khoe bạn trai mình trước mặt một người bạn mới bị đá gần đây.
야, 넌 눈치가 없어! 지금 꼭 남자친구 자랑을 해야겠니?
(ya, neon nun-chi-ga eop-seo! ji-geum kkok nam-ja-chin-gu ja-rang-eul hae-ya-gen-ni?)
Này, cậu chẳng tinh ý gì cả! Nhất định phải khen bạn trai cậu ngay lúc này sao?
Ngăn chồng đừng bắt chuyện với con trai khi thấy con đang đi dạo với bạn gái.
어머, 왜 이렇게 눈치가 없어요! 그냥 가요.
(eo-meo, wae i-reo-ke nun-chi-ga eop-seo-yo! geu-nyang ga-yo)
Ôi trời, anh chẳng tinh ý gì cả! Cứ đi thôi!

Lựa chọn của ban biên tập