Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Hiện tại tươi đẹp (9) 감 떨어졌어요

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2023-08-28

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 
 떨어졌어요 (Linh cảm của cô sai rồi)
[gam tteo-reo-jyeo-sseo-yo]

Phân tích 
Câu dùng ở dạng thân mật kính trọng để thể hiện rằng khả năng nắm bắt tình huống của ai đó không còn chính xác hoặc nhạy bén như trước đây.

                      cảm giác, linh cảm
떨어지다          sụt, giảm
--                    thì quá khứ
-어요                 đuôi câu thân mật kính trọng

(cảm giác, linh cảm) + 떨어지다 (sụt, giảm) + -- (thì quá khứ) + -어요 (đuôi câu thân mật kính trọng) =  떨어졌어요 (Linh cảm của cô sai rồi)

Cách diễn đạt
* Các dạng kính ngữ của mẫu câu trong tuần
Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không
감 떨어졌어 
(gam tteo-reo-jyeo-sseo)
Thân mật kính trọng
감 떨어졌어요
(gam tteo-reo-jyeo-sseo-yo)

* Ứng dụng mẫu câu trong tuần
Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Khi không đoán đúng người chiến thắng trong chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng.
요즘 오디션 프로 안 봤더니 나 감 떨어졌어.
(yo-jeum o-di-syeon peu-ro an bwat-deo-ni na gam tteo-reo-jyeo-sseo)
Dạo này mình không xem các cuộc thi thử giọng nên linh cảm không đúng nữa rồi.
Trêu anh tiền bối cùng khoa hay đoán trúng đề thi nhưng lại đoán sai hết trong đợt thi lần này.
선배님 감 떨어졌어요. 하나도 안 나왔어요.
(seon-bae-nim gam tteo-reo-jyeo-sseo-yo. ha-na-do an na-wa-sseo-yo)
Linh cảm của anh sai rồi. Không có câu nào trúng tủ cả.

Lựa chọn của ban biên tập