Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Hiện tại tươi đẹp (10) 꼬리가 길면 밟힌다

2023-09-04

Mẫu câu trong tuần 
꼬리가 길면 밟힌다 (Đi đêm lắm có ngày gặp ma)
[kko-ri-ga gil-myeon bal-pin-da]

Phân tích 
Câu thành ngữ dùng để ví trường hợp là dù không ai biết nhưng nếu cứ tiếp tục làm những điều sai trái trong thời gian dài thì rốt cuộc cũng sẽ bị phát hiện.

꼬리                  đuôi, phần cuối, dấu vết
-                     yếu tố đứng sau danh từ làm chủ ngữ trong câu
길다                  dài
-                     nếu-thì
밟힌다          bị giẫm

꼬리 (đuôi) + - (yếu tố đứng sau danh từ làm chủ ngữ trong câu) + 길다 (dài) + - (nếu-thì) + 밟힌다 (bị giẫm) = 꼬리가 길면 밟힌다 (Đi đêm lắm có ngày gặp ma)

Cách diễn đạt
* Các dạng kính ngữ của mẫu câu trong tuần
Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không
꼬리가 길면 밟힌다 
(kko-ri-ga gil-myeon bal-pin-da)
Thân mật kính trọng
꼬리가 길면 밟혀요
(kko-ri-ga gil-myeon bal-pyeo-yo)

* Ứng dụng mẫu câu trong tuần
Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Khuyên người bạn đã nói dối để xin tiền mẹ đi học tiếng Anh nhưng thực ra đang đi học nhảy.
이제 솔직히 말해. 꼬리가 길면 밟힌다.
(i-je sol-ji-ki mal-hae. kko-ri-ga gil-myeon bal-pin-da)
Bây giờ cậu hãy nói thật với mẹ đi. Đi đêm lắm có ngày gặp ma đấy.
Nói với hai đồng nghiệp trong công ty đang bí mật hẹn hò với nhau.
언제까지 비밀로 할 거예요? 꼬리가 길면 밟혀요.
(eon-je-kka-ji bi-mil-lo hal geo-ye-yo? kko-ri-ga gil-myeon bal-pyeo-yo)
Hai người định giữ bí mật đến khi nào đây? Đi đêm lắm có ngày gặp ma đấy.

Lựa chọn của ban biên tập