Nghe Menu Nghe nội dung

Kinh tế

Mức lương tối thiểu năm 2019 là 8.350 won

Write: 2018-07-14 14:58:41Update: 2018-07-14 19:29:12

Mức lương tối thiểu năm 2019 là 8.350 won

Photo : KBS News

Ủy ban lương tối thiểu, cơ quan đối thoại xã hội giữa giới chủ, người lao động và Chính phủ nhằm tiến hành thẩm định và quyết định về mức lương tối thiểu, lúc 4 giờ sáng hôm thứ Bảy (14/7) đã mở phiên họp toàn thể lần thứ XV để tiến hành biểu quyết về mức lương tối thiểu năm 2019. Kết quả là mức lương tối thiểu theo giờ trong năm sau sẽ được nâng lên từ mức 7.530 won (6,6 USD) như hiện nay lên 8.350 won (7,3 USD), tăng 10,9%. 
 
Các ủy viên của ủy ban này đã tiến hành bỏ phiếu về hai phương án, một là phương án do các ủy viên chuyên môn vì lợi ích chung đề xuất với 8.350 won (7,3 USD), hai là phương án do các ủy viên đại diện người lao động đề xuất với 8.680 won (7,6 USD). 
 
Trong số 27 ủy viên của ủy ban này, chỉ có 14 người tham gia bỏ phiếu, gồm 9 ủy viên chuyên môn vì lợi ích chung và 5 ủy viên đại diện người lao động do Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc tiến cử. Kết quả đã có tám người bỏ phiếu chọn phương án tăng lương của các ủy viên chuyên môn vì lợi ích chung. 
 
Thông thường, quá trình biểu quyết tại Ủy ban lương tối thiểu cần có trên một phần ba ủy viên đại diện giới chủ và người lao động tham gia, tức trên ba người. Tuy nhiên, nếu những ủy viên này vắng mặt trên hai lần mà không có lý do chính đáng dù đã được Chủ tịch của ủy ban yêu cầu thì phiên biểu quyết vẫn có thể diễn ra, loại trừ các ủy viên vắng mặt. 
 
Trong phiên biểu quyết lần này, toàn bộ chín ủy viên đại diện giới chủ đều vắng mặt để phản đối việc ủy ban này đã phủ quyết phương án áp dụng mức lương tối thiểu khác nhau theo từng ngành nghề vào hôm 10/7 vừa qua. 
 
Như vậy, Ủy ban lương tối thiểu đã giữ được đúng cam kết là quyết định mức lương tối thiểu năm 2019 cho tới hết ngày 14/7. Đây là lần đầu tiên trong suốt 30 năm Hàn Quốc áp dụng lương tối thiểu, mức lương tối thiểu theo giờ tại Hàn Quốc vượt ngưỡng 8.000 won.  

Lựa chọn của ban biên tập