Nghe Menu Nghe nội dung

Trong nước

Chính phủ đặt mục tiêu tạo thêm hơn 100.000 việc làm ở ba lĩnh vực triển vọng tương lai

Write: 2018-09-11 15:10:09Update: 2018-09-12 09:48:39

Photo : YONHAP News

Trong cuộc họp diễn ra vào sáng hôm thứ Ba (11/9), Ủy ban việc làm trực tiếp dưới quyền Tổng thống đã công bố ba lĩnh vực có triển vọng tạo ra nhiều việc làm ở khối tư nhân trong tương lai. Đó là lĩnh vực y sinh học (biohealth), một lĩnh vực đang được coi là ngành công nghiệp tăng trưởng thời đại dân số già hóa, lĩnh vực phần mềm mang lại hiệu quả tuyển dụng cao ở lứa tuổi thanh niên, và lĩnh vực tài sản trí tuệ có liên quan trực tiếp tới sức cạnh tranh của quốc gia và doanh nghiệp.

Cùng với đó, Ủy ban việc làm sẽ phối hợp với ba cơ quan là Bộ Y tế và phúc lợi, Bộ Khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông và Cục sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO), lập mục tiêu tạo ra 108.000 việc làm ở ba lĩnh vực trên cho tới năm 2022.

Cụ thể là Bộ Y tế và phúc lợi sẽ bồi dưỡng ngành dược phẩm, thiết bị y tế, mỹ phẩm, xúc tiến ra thị trường nước ngoài, tạo ra 42.000 việc làm, bồi dưỡng 10.000 nhân lực chuyên môn. Đặc biệt, Ủy ban việc làm kỳ vọng hiệu quả tạo ra nhiều việc làm ở lĩnh vực dược phẩm sinh học.

Bộ Khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông sẽ tạo ra 20.000 việc làm, bồi dưỡng 40.000 nhân lực chuyên môn và 4.000 nhân tài chủ chốt. Cục sở hữu trí tuệ sẽ bồi dưỡng nhân tài thanh niên ở lĩnh vực tài sản trí tuệ, tạo ra 10.000 việc làm trực tiếp, 35.000 việc làm gián tiếp. 

Để làm được điều này, Ủy ban việc làm dự kiến sẽ phân bổ 618,7 tỷ won (549,56 triệu USD) cho ba cơ quan trên trong năm 2019.

Lựa chọn của ban biên tập