Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Học sinh Hàn Quốc dần nhìn nhận tích cực hơn về Bắc Triều Tiên

Write: 2019-02-13 14:51:54Update: 2019-02-13 17:26:03

Học sinh Hàn Quốc dần nhìn nhận tích cực hơn về Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Bộ Thống nhất và Bộ Giáo dục Hàn Quốc mới đây đã thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến về giáo dục thống nhất tại các trường học trên cả nước. Theo kết quả công bố hôm thứ Ba (13/2), có 41% học sinh trả lời rằng "phải coi Bắc Triều Tiên là kẻ địch", giảm 5,2% so với một năm trước. 28,2% học sinh chọn Bắc Triều Tiên là "đối tượng cần cảnh giác", 50,9% học sinh trả lời Bắc Triều Tiên là "nước hợp tác", tăng 9,6% so với một năm trước. 12,1% học sinh coi miền Bắc là "nước mà Hàn Quốc phải giúp đỡ", tăng 1,3%.

Trả lời câu hỏi về "hình ảnh đầu tiên nghĩ đến khi nhắc tới Bắc Triều Tiên", 26,7% học sinh chọn câu trả lời "nhân vật độc tài", giảm mạnh so với mức 49,3% như kết quả thăm dò ý kiến năm 2017. Số học sinh chọn "một dân tộc", "thống nhất" tăng mạnh từ 8,6% lên 24,9%. Có 7,2% học sinh chọn "nghèo đói", 1,7% chọn "viện trợ, hợp tác", đều tăng so với năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh chọn "chiến tranh, quân sự" vẫn chiếm cao nhất là 29,7%.

Tương tự năm 2017, kết quả thăm dò ý kiến năm 2018 cho thấy có 60% học sinh trả lời hai miền Nam-Bắc cần thống nhất. Tuy nhiên nếu 2 năm trước chỉ có 21,2% số học sinh được hỏi cho rằng hai miền sẽ thống nhất sau 21 năm thì đến năm 2018 con số trả lời "sẽ thống nhất" lên đến 31,3% và thời gian được rút ngắn là trong vòng 6 tới 10 năm tới.

Cuộc thăm dò ý kiến lần này được thực hiện với 82.947 học sinh tại 597 trường tiểu học và trung học cơ sở trên toàn Hàn Quốc từ ngày 22/10 tới 10/12 năm 2018, có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 0,34%.

Lựa chọn của ban biên tập