Nghe Menu Nghe nội dung

Kinh tế

Các ban ngành Chính phủ trình ngân sách năm 2020

Write: 2019-06-14 11:09:07Update: 2019-06-14 11:39:39

Các ban ngành Chính phủ trình ngân sách năm 2020

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính ngày 14/6 cho biết tổng quy mô chi tiêu năm 2020 mà các ban ngành Chính phủ đệ trình là 498.700 tỷ won (hơn 421 tỷ USD), tăng 6,2% so với ngân sách năm nay.

Trong đó, chi tiêu bằng nguồn ngân sách Nhà nước là 345.700 tỷ won (gần 292 tỷ USD), tăng 5,1%; chi tiêu từ các quỹ là 153.000 tỷ won (hơn 129 tỷ USD), tăng 8,7%.

Xét theo lĩnh vực, chi tiêu cho 9 lĩnh vực như phúc lợi, nghiên cứu và phát triển, quốc phòng có mức đề nghị cao hơn so với ngân sách năm nay, trong khi 3 lĩnh vực là hạ tầng kinh tế-xã hội, nông lâm, công nghiệp lại giảm.

Đặc biệt, ở lĩnh vực y tế, phúc lợi và tuyển dụng, các ban ngành Chính phủ đệ trình tổng cộng 181.700 tỷ won (153,5 tỷ USD), tăng 12,9%, để áp dụng chế độ hỗ trợ thất nghiệp mới, đảm bảo mức sinh hoạt cơ bản và lương hưu cơ bản.

Chế độ hỗ trợ thất nghiệp mới là một bài toán điều hành quốc gia của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in. Chế độ này nhằm tằng cường mạng lưới an toàn tuyển dụng, trong đó những người thuộc tầng lớp thu nhập thấp dù không tham gia bảo hiểm tuyển dụng, nhưng nếu tham gia vào chương trình xin việc làm thì sẽ được Chính phủ chi trả một khoản hỗ trợ nhất định.

Đề nghị ngân sách ở lĩnh vực nghiên cứu và phát triển là 22.400 tỷ won (gần 19 tỷ USD), tăng 9,1%, tập trung vào bồi dưỡng 4 nền tảng về kinh tế hydro, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), mạng 5G và 8 ngành công nghiệp dẫn đầu, 3 ngành công nghiệp trọng tâm.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng đệ trình 50.400 tỷ won (gần 43 tỷ USD) ngân sách, tăng 8% so với năm nay, nhằm cải thiện đãi ngộ với binh sĩ và sức mạnh phòng thủ. Bộ Môi trường đệ trình 7.800 tỷ won (6,6 tỷ USD), tăng 5,4%, nhằm xúc tiến các biện pháp giảm bụi nhỏ.

Ngược lại, ngân sách lĩnh vực hạ tầng kinh tế-xã hội, nông lâm, thuỷ sản và thực phẩm lần lượt giảm 8,6% và 4%, do phần lớn các dự án được chuyển giao cho chính quyền địa phương thực hiện.

Bộ Kế hoạch và tài chính sẽ phản ánh mức đề nghị của các cơ quan, ban ngành Chính phủ để lập dự thảo ngân sách năm 2020, dự kiến trình lên Quốc hội chậm nhất là ngày 3/9 tới.

Lựa chọn của ban biên tập