Nghe Menu Nghe nội dung

Kinh tế

Đăng công báo về việc loại Nhật Bản khỏi "Danh sách trắng"

Write: 2019-08-14 14:14:19Update: 2019-08-14 14:14:38

Đăng công báo về việc loại Nhật Bản khỏi "Danh sách trắng"

Photo : KBS News

Ngày 14/8, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc đã bắt đầu đăng công báo về "Dự thảo sửa đổi Hướng dẫn xuất nhập khẩu vật tư chiến lược" có nội dung loại Nhật Bản khỏi "Danh sách trắng" các nước được hưởng ưu đãi về quy trình xuất khẩu, và sẽ thu thập ý kiến tới hết ngày 3/9.

Theo dự thảo, Chính phủ sẽ thay đổi phân loại về khu vực xuất khẩu vật tư chiến lược. Theo hướng dẫn hiện hành, Hàn Quốc phân loại các quốc gia được hưởng ưu đãi về xuất khẩu là "Khu vực A", tương đương với khái niệm "Danh sách trắng", gồm các nước tham gia đủ 4 hệ thống kiểm soát xuất khẩu quốc tế. Các quốc gia còn lại được xếp vào "Khu vực B". Tuy nhiên, với nội dung thay đổi lần này, Chính phủ phân nhỏ thành "Khu vực A-1", "Khu vực A-2" và "Khu vực B", tức chia thành ba khu vực. Nhật Bản sẽ chuyển từ "Khu vực A" trước đây sang "Khu vực A-2".

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cho biết "Khu vực A-2" gồm những quốc gia mặc dù tham gia đủ 4 hệ thống kiểm soát xuất khẩu quốc tế, nhưng lại thực thi chế độ kiểm soát xuất khẩu không đúng với nguyên tắc.

Theo dự thảo mới, thời hạn thẩm định cấp phép xuất khẩu sang Nhật Bản sẽ nâng từ 5 ngày lên 15 ngày, và sẽ chỉ có một số trường hợp ngoại lệ được áp dụng "cấp phép toàn diện".

Người dân có thể gửi ý kiến về nội dung dự thảo sửa đổi qua thư, fax, thư điện tử tới Bộ phận An ninh thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên. Sau khi kết thúc quá trình thu thập ý kiến, dự thảo sẽ được thẩm định tiếp tại Cơ quan pháp chế, dự kiến có hiệu lực trong tháng sau.

Trước đó, khi đăng công báo dự thảo sửa đổi "Sắc lệnh quản lý thương mại xuất khẩu" với nội dung loại Hàn Quốc khỏi "Danh sách trắng", Chính phủ Nhật Bản đã thu thập được tổng cộng hơn 40.000 ý kiến.

Lựa chọn của ban biên tập