Nghe Menu Nghe nội dung

Trong nước

Miễn phí giáo dục cho 440.000 học sinh lớp 12 từ học kỳ hai năm nay

Write: 2019-08-19 17:00:37Update: 2019-08-19 17:01:40

Miễn phí giáo dục cho 440.000 học sinh lớp 12 từ học kỳ hai năm nay

Photo : YONHAP News

Từ học kỳ II năm nay, Bộ Giáo dục sẽ triển khai giáo dục miễn phí bậc trung học phổ thông, bắt đầu với đối tượng học sinh lớp 12.

Ngày 18/8, Bộ Giáo dục cho biết căn cứ theo "Phương án thực hiện giáo dục miễn phí bậc trung học phổ thông" được công bố trong cuộc họp giữa Chính phủ, đảng cầm quyền vào Phủ Tổng thống hồi tháng 4, Bộ Giáo dục sẽ tiến hành hỗ trợ khoản đóng góp chi phí điều hành trường học cho 440.000 học sinh lớp 12, từ học kỳ hai.

Đối tượng được hưởng giáo dục miễn phí sẽ được nâng lên thành 880.000 học sinh lớp 11 và 12 vào năm sau, và 1.260.000 học sinh lớp 10, 11 và 12 trong năm 2021.

Ngoài ra, bắt đầu từ năm 2020, cùng với việc miễn học phí và khoản đóng góp chi phí điều hành trường học, học sinh sẽ được hỗ trợ về phí nhập học và tiền mua sách giáo khoa.
 
Sở Giáo dục 17 tỉnh, thành trên cả nước đã lập xong nguồn ngân sách cần thiết để triển khai giáo dục miễn phí bậc trung học phổ thông vào học kỳ hai tới. 

Ngân sách giáo dục miễn phí bậc trung học phổ thông giai đoạn 2020-2024 do Nhà nước và Sở Giáo dục các tỉnh, thành mỗi bên gánh vác 47,5%, tương đương 2.000 tỷ won (1,65 tỷ USD) mỗi năm. 5% còn lại do chính quyền địa phương chi trả. Về ngân sách thực hiện sau năm 2025, Bộ Giáo dục sẽ thảo luận với các cơ quan nghiên cứu chính sách và ban ngành hữu quan để lập phương án.

Bộ Giáo dục ước tính khi giáo dục miễn phí bậc trung học phổ thông được triển khai, gánh nặng chi phí giáo dục mỗi học sinh sẽ giảm đi khoảng 1,6 triệu won (1.320 USD) một năm.

Lựa chọn của ban biên tập