Nghe Menu Nghe nội dung

Kinh tế

Xem xét quy định tiếp tục tuyển dụng lao động sau tuổi nghỉ hưu

Write: 2019-09-18 11:43:18Update: 2019-09-18 17:49:18

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 18/9 đã chủ trì Hội nghị đối sách thúc đẩy kinh tế, công bố "Phương án đối phó với sự thay đổi cơ cấu dân số".

Trước tiên, Chính phủ đang xem xét phương án áp dụng "Chế độ tiếp tục tuyển dụng" sau ba năm, để các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm tuyển dụng tiếp người lao động ngay cả sau khi đã đến tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi, tương tự như Nhật Bản.

Chính phủ sẽ áp nghĩa vụ này đến một độ tuổi nhất định của người lao động, và doanh nghiệp có thể lựa chọn nhiều phương án đa dạng, như tái tuyển dụng, kéo dài độ tuổi nghỉ hưu, hay xóa bỏ độ tuổi nghỉ hưu.

Ngay từ năm sau, Chính phủ sẽ nâng khoản tiền hỗ trợ tuyển dụng cho các chủ doanh nghiệp tuyển dụng người lao động cao tuổi lên 2 tỷ won (1,7 triệu USD) so với năm nay, lập thêm khoản tiền khích lệ các doanh nghiệp tự nguyện áp dụng "chế độ tiếp tục tuyển dụng".

Cùng với đó, sẽ xem xét cải thiện hệ thống nhân lực giáo viên, hệ thống nguồn lực quân đội dựa theo chính sách dân số, cân nhắc bồi dưỡng các ngành công nghiệp mới thân thiện với người cao tuổi, và sẽ lần lượt công bố trong tháng sau.

Để quản lý sự gia tăng chi tiêu phúc lợi, về dài hạn, Chính phủ sẽ đề ra phương hướng điều chỉnh độ tuổi tiêu chuẩn đối với người cao tuổi, hiện đang là 65 tuổi.

Chính phủ giải thích Hàn Quốc là nước duy nhất trong số các nước thành viên Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) có tổng tỷ suất sinh dưới 1 trẻ. Dự kiến, sự gia tăng dân số cao tuổi và tăng chi tiêu phúc lợi, sẽ ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế, nên Chính phủ đã quyết định lập ra đối sách trên.

Lựa chọn của ban biên tập