Nghe Menu Nghe nội dung

Quan hệ liên Triều

Bắc Triều Tiên công bố toàn văn Hiến pháp sửa đổi

Write: 2019-09-23 11:38:23Update: 2019-09-23 15:38:48

Bắc Triều Tiên công bố toàn văn Hiến pháp sửa đổi

Photo : YONHAP News

Bắc Triều Tiên ngày 21/9 đã công bố toàn văn Hiến pháp sửa đổi tại kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tối cao khóa XIX diễn ra vào ngày 29/8 vừa qua, với nội dung tăng cường quyền hạn và vị thế về mặt pháp lý cho Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.

Trang web Naenara (Đất nước tôi), một trang web tuyên truyền đối ngoại của Bắc Triều Tiên, cùng ngày đã tăng toàn bộ nội dung Hiến pháp Xã hội chủ nghĩa sửa đổi. Trong đó, điều 104 về quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ được bổ sung thêm nội dung: công bố pháp lệnh của Hội đồng nhân dân tối cao, cương lĩnh và quyết định quan trọng của Ủy ban Quốc vụ, bổ nhiệm và triệu hồi đại diện ngoại giao đóng tại nước ngoài.

Ngược lại, trong điều 115 về nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao, lại bị mất đi nội dung về quyền bổ nhiệm và triệu hồi đại diện ngoại giao tại nước ngoài, cũng như nội dung bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm Phó Thủ tướng, Chủ tịch các Ủy ban, Bộ trưởng và các thành viên Nội các khác, theo đề nghị của Thủ tướng trong thời gian nghỉ họp Hội đồng nhân dân tối cao.

Hiến pháp sửa đổi quy định thêm trong điều 101 về nội dung Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ được Hội đồng nhân dân tối cao bầu ra theo ý nguyện của toàn dân và không kiêm nhiệm chức đại biểu Hội đồng nhân dân tối cao.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao miền Bắc Choe Ryong-hae trong kỳ họp Hội đồng nhân dân tối cao ngày 29/8 giải thích rằng với việc sửa đổi Hiến pháp lần này, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un được củng cố vững chắc về mặt pháp lý với cương vị là nhà lãnh đạo tối cao của đảng, quốc gia và quân đội Bắc Triều Tiên, được bầu ra dựa trên ước nguyện, mong muốn của toàn dân.

Lựa chọn của ban biên tập