Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Cắt giảm gần 100.000 lục quân đến 2022

Write: 2019-10-11 14:19:56Update: 2019-10-11 14:21:44

Cắt giảm gần 100.000 lục quân đến 2022

Photo : YONHAP News

Lục quân Hàn Quốc ngày 11/10 đã báo cáo về tình hình thực hiện chính sách "Cải cách quốc phòng 2.0" lên Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội, trong buổi thanh tra diễn ra tại trụ sở Trụ sở quân khu Gyeryongdae (thành phố Gyeryong, tỉnh Nam Chungcheong). 

Báo cáo cho biết trong bối cảnh dân số giảm, Lục quân sẽ cắt giảm binh lực, tinh nhuệ hóa bộ máy các đơn vị trực thuộc. 
  
Cụ thể, số quân nhân sẽ bị cắt giảm 99.000 người, từ 464.000 người trong năm nay xuống còn 365.000 người trong năm 2022. Cũng trong giai đoạn này, Lục quân sẽ cắt giảm từ 8 quân đoàn xuống 2 quân đoàn. Tới năm 2025 cắt giảm từ 38 sư đoàn xuống 33 sư đoàn. 

Binh chủng này đã hoàn tất việc cải tổ 602 trên tổng số 2.053 đơn vị, dự kiến hoàn tất cải tổ 1.451 đơn vị còn lại cho tới năm 2025.

Để đảm bảo sức chiến đấu, Lục quân sẽ bố trí lại nhiệm vụ trọng tâm cho đối tượng quân nhân và dân sự, đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ thống vũ khí thế hệ mới, triển khai vũ khí quân sự tối tân vào đúng thời điểm, đẩy mạnh huấn luyện chiến đấu, nâng cao năng lực tác chiến.

Lựa chọn của ban biên tập