Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Chính phủ xem xét đối sách bổ sung chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng

Write: 2019-10-21 13:21:01Update: 2019-10-21 17:38:07

Chính phủ xem xét đối sách bổ sung chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng

Photo : YONHAP News

Liên quan tới việc mở rộng áp dụng chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng từ năm sau, Cố vấn việc làm Phủ Tổng thống Hwang Deok-soon ngày 20/10 cho biết Chính phủ sẽ công bố đối sách bổ sung nếu các dự luật liên quan, như dự luật về chế độ thời gian làm việc linh hoạt, không được Quốc hội thông qua tới hết tháng 11.  

Chỉ còn ba tháng nữa, chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng sẽ được mở rộng áp dụng tới các cơ sở kinh doanh có dưới 300 nhân viên. Phủ Tổng thống đã chính thức xác nhận đang xem xét áp dụng thời gian hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chế độ mới, như một đối sách bổ sung giảm gánh nặng cho các đơn vị. Trong thời gian hướng dẫn, các doanh nghiệp không thực hiện chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng sẽ chưa bị xử phạt ngay.

Trước đó, Chính phủ cũng từng áp dụng thời gian hướng dẫn khi triển khai chế độ rút ngắn thời gian làm việc với các doanh nghiệp có trên 300 nhân viên. Các doanh nghiệp này có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong quá trình thực hiện.

Nếu Chính phủ áp dụng thời gian hướng dẫn thực hiện là 6 tháng, bản chất việc này là lùi thời điểm áp dụng chính thức chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng lại nửa năm, giảm đáng kể gánh nặng cho doanh nghiệp.

Trước đó, Tổng thống Moon Jae-in từng chỉ thị các ban ngành hữu quan sớm xúc tiến thông qua dự luật về chế độ thời gian làm việc linh hoạt, lập đối sách bổ sung cần thiết, chuẩn bị cho việc mở rộng áp dụng chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng.

Lựa chọn của ban biên tập