Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Quốc hội thông qua dự luật về nghĩa vụ quân sự thay thế

Write: 2019-11-19 15:48:43Update: 2019-11-19 19:50:54

Quốc hội thông qua dự luật về nghĩa vụ quân sự thay thế

Photo : YONHAP News

Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Hàn Quốc ngày 19/11 đã mở phiên họp toàn thể, thông qua dự thảo "Luật binh lực thay thế và phục vụ nghĩa vụ quân sự thay thế", và dự thảo "Luật nghĩa vụ quân sự" sửa đổi.

Hai văn bản luật trên có nội dung áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự thay thế với các trường hợp từ chối nhập ngũ vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo (còn gọi là tự do tín ngưỡng). Thời gian phục vụ nghĩa vụ quân sự thay thế là 36 tháng, theo hình thức phục vụ công ích trong trại giam, không bao gồm các nghiệp vụ có sử dụng vũ khí hay liên quan tới quản lý, giám sát.

Ngoài ra, hai văn bản luật này cũng bổ sung thêm hạng mục "binh lực thay thế" bên cạnh 5 loại hình binh lực hiện nay là binh lực tại ngũ, binh lực dự bị, binh lực bổ sung, binh lực chuẩn bị nhập ngũ và binh lực lao động thời chiến.

Việc lập chế độ nghĩa vụ quân sự thay thế được căn cứ theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hồi tháng 6 năm ngoái. Tòa cho rằng khoản 1 điều 5 Luật nghĩa vụ quân sự hiện hành không quy định chế độ nghĩa vụ thay thế cho những người từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự là không phù hợp với Hiến pháp. Tòa án Hiến pháp đặt thời hạn sửa đổi điều luật này tới hết ngày 31/12/2019.

Lựa chọn của ban biên tập