Nghe Menu Nghe nội dung

Trong nước

Hàn Quốc tổ chức "Hội nghị lãnh đạo cơ quan quản lý thảm họa Hàn-Trung-Nhật" lần thứ 16

Write: 2019-12-03 16:19:35Update: 2019-12-04 09:32:23

Hàn Quốc tổ chức

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn ngày 3/12 cho biết sẽ tổ chức "Hội nghị lãnh đạo cơ quan quản lý thảm họa Hàn-Trung-Nhật" lần thứ 16 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 5/12, thảo luận thiết lập hệ thống hợp tác ba bên nhằm ngăn chặn và đối phó với thảm họa.

Hội nghị lãnh đạo cơ quan quản lý thảm họa Hàn-Trung-Nhật diễn ra hai năm một lần, được tổ chức lần đầu tại Nhật Bản tháng 10 năm 2009, dựa theo thỏa thuận của lãnh đạo ba nước tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật lần thứ nhất tháng 12 năm 2008.

Tham gia Hội nghị lần này có Chủ tịch Ủy ban phòng chống thiên tai và quản lý an toàn trực thuộc Bộ Hành chính và an toàn Kim Gye-jo, Thứ trưởng Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc Thượng Dũng, và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nhật Bản Taira Masaaki.

Các bên đã tìm hiểu hệ thống quản lý thảm họa và chia sẻ thông tin về các trường hợp thảm họa, thảo luận mở rộng giao lưu nhân lực chuyên môn về an toàn thảm họa. Ba bên dự kiến sẽ thông qua "Tuyên bố chung Hàn-Trung-Nhật" với nội dung tăng cường hợp tác và chia sẻ chính sách phòng chống thảm họa của mỗi nước.

Ngoài ra, Bộ Hành chính và an toàn cũng có kế hoạch ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc về tăng cường hợp tác, giao lưu trong lĩnh vực quản lý an toàn, thảm họa.

Chủ tịch Kim Gye-jo kỳ vọng hội nghị lần này sẽ là cơ hội tăng cường hợp tác thực tế giữa ba nước trong lĩnh vực phòng chống và đối phó với thảm họa.

Lựa chọn của ban biên tập