Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Tân Thủ tướng chỉ thị các ban ngành Chính phủ dốc toàn lực thúc đẩy kinh tế, ổn định dân sinh

Write: 2020-01-15 14:15:55Update: 2020-01-15 17:25:49

Tân Thủ tướng chỉ thị các ban ngành Chính phủ dốc toàn lực thúc đẩy kinh tế, ổn định dân sinh

Photo : YONHAP News

Ngày 15/1, tân Thủ tướng Chung Sye-kyun đã chủ trì cuộc họp Nội các đầu tiên sau khi nhậm chức, chỉ thị các ban ngành Chính phủ dốc toàn lực tạo ra những thay đổi thực chất ở tất cả các lĩnh vực, thúc đẩy kinh tế, ổn định dân sinh trong năm 2020. 

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh cần đổi mới quy chế một cách mạnh mẽ, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp, dẫn đầu Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng đổi mới.

Thủ tướng cũng đồng thời yêu cầu các ban ngành hữu quan tiếp tục nỗ lực để giải tỏa bất công bằng và cách biệt xã hội ngày càng nghiêm trọng trong quá trình phát triển kinh tế.

Các ban ngành Chính phủ cần trực tiếp đối thoại, trao đổi chặt chẽ và lắng nghe ý kiến người dân, thường xuyên gặp gỡ đại diện các tầng lớp xã hội, như Quốc hội, giới lao động, doanh nghiệp, từ đó giải quyết những mâu thuẫn sâu sắc, khôi phục niềm tin, đoàn kết trong dân.

Để tạo thành quả rõ nét, các ban ngành cần thay đổi mạnh mẽ phương thức làm việc của cơ quan mình, lập và xúc tiến những chính sách phù hợp với tình hình mới và yêu cầu từ người dân. 

Về tình hình khu vực Trung Đông, Thủ tướng Chung nhận định may mắn là tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thiệt hại liên quan tới công dân và doanh nghiệp Hàn Quốc, cung cầu dầu thô, xuất khẩu, vận tải hàng hóa chưa gặp trở ngại. Tuy nhiên, các ban ngành Chính phủ, chủ yếu là các ban đối sách theo từng lĩnh vực, vẫn cần theo dõi sát sao các yếu tố rủi ro, quản lý tình hình một cách ổn định.

Bên cạnh đó, Chính phủ phải xây dựng một mạng lưới liên lạc chặt chẽ với các cơ quan ngoại giao, người dân và doanh nghiệp tại Trung Đông, thường xuyên kiểm tra an toàn của người dân và tàu thuyền.

Lựa chọn của ban biên tập