Nghe Menu Nghe nội dung

Trong nước

Bộ Giáo dục công bố đối sách phòng ngừa bạo lực học đường

Write: 2020-01-15 15:35:21Update: 2020-01-15 17:36:05

Bộ Giáo dục công bố đối sách phòng ngừa bạo lực học đường

Photo : Getty Images Bank

Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 15/1 công bố kết quả điều tra thực trạng bạo lực học đường với học sinh từ lớp 4 bậc tiểu học tới lớp 11 bậc trung học phổ thông.  

1,2% số học sinh được hỏi trả lời từng là nạn nhân của các hành vi bạo lực học đường. Tỷ lệ này ở các em học sinh tiểu học là 2,1%, cao nhất, trung học cơ sở là 0,8% và trung học phổ thông là 0,3%. 

Trong số đó, hành vi xúc phạm bằng lời nói chiếm nhiều nhất là 39%, sau đó tới hành vi bắt nạt tập thể (19,5%), bám đuôi (10,6%), dọa nạt trên mạng (8,2%).

Bộ Giáo dục đã lập đối sách giải quyết vấn nạn bạo lực học đường, sau khi xét thấy độ tuổi của các nạn nhân có chiều hướng giảm dần, tỷ lệ các em bị tổn thương tinh thần ngày càng tăng. 

Trước tiên, Bộ quyết định sẽ phát triển và phổ biến các tài liệu hướng dẫn cho giáo viên, đưa nội dung về phòng ngừa bạo lực học đường vào chương trình học một cách tự nhiên, áp dụng vào một số môn học ngay từ năm nay.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục sẽ khuyến khích hiệu trưởng các trường tự giải quyết các vụ việc bạo lực học đường, thay vì chuyển ngay cho Ủy ban bạo lực học đường của Bộ Giáo dục. Bộ cũng sẽ phát triển các chương trình "hòa giải" giữa các học sinh, với điều kiện có sự đồng ý của nạn nhân và người bảo hộ, đẩy mạnh vai trò giáo dục của trường học.

Đối với các vụ bạo lực học đường nghiêm trọng, Bộ sẽ tích cực áp dụng chế độ cho phép Cảnh sát trực tiếp chuyển hồ sơ vụ việc lên Tòa án nếu hành vi bạo lực học đường đó thuộc đối tượng xem xét của Tòa vị thành niên.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục còn dự định sửa đổi luật liên quan để giảm độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự từ 14 xuống 13 tuổi.

Bộ Giáo dục sẽ mở rộng số lượng cơ quan hỗ trợ, trợ cấp chi phí điều trị, sinh hoạt phí cho nạn nhân các vụ bạo lực học đường nghiêm trọng và người bảo hộ.

Lựa chọn của ban biên tập