Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Chính phủ xem xét ba hình thức xúc tiến du lịch khách lẻ tới Bắc Triều Tiên

Write: 2020-01-21 14:58:12Update: 2020-01-21 18:58:55

Chính phủ xem xét ba hình thức xúc tiến du lịch khách lẻ tới Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Theo tài liệu do Bộ Thống nhất công bố ngày 20/1, Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét xúc tiến du lịch khách lẻ tới Bắc Triều Tiên theo ba hình thức: cho phép các gia đình ly tán liên Triều và tổ chức xã hội thăm khu vực núi Geumgang, Gaesung; cho phép công dân Hàn Quốc thăm Bắc Triều Tiên thông qua một nước thứ ba; và cho phép du lịch liên kết giữa hai miền Nam-Bắc dành cho người nước ngoài. 

Đây là lần đầu tiên Bộ Thống nhất giải thích với truyền thông về hình thức cụ thể của tour du lịch khách lẻ thăm Bắc Triều Tiên. 

Đối với phương án cho phép thăm miền Bắc thông qua nước thứ ba, công dân Hàn Quốc có thể sử dụng tour của các công ty lữ hành ở nước thứ ba, như Trung Quốc, thăm một số khu vực như Bình Nhưỡng, Wonsan, Kalma, Samjiyon với mục đích du lịch. 

Chính phủ có thể sẽ miễn thư mời, vốn là một thủ tục bắt buộc nếu công dân Hàn Quốc muốn thăm miền Bắc, chỉ cần visa do cơ quan chức năng miền Bắc cấp là đủ. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ chỉ phê chuẩn nếu cơ quan chức năng Bắc Triều Tiên và công ty lữ hành ở nước thứ ba ký kết thỏa thuận hay hợp đồng đảm bảo an toàn cho khách du lịch. 

Chính phủ Hàn Quốc sẽ khuyến nghị công dân du lịch Bắc Triều Tiên thông qua nước thứ ba tham gia "bảo hiểm qua lại giữa công dân hai miền Nam-Bắc" và "bảo hiểm du lịch nước ngoài"

Về một số ý kiến cho rằng du lịch khách lẻ có thể vi phạm lệnh cấm vận của Liên hợp quốc, Chính phủ cho rằng điện thoại di động cá nhân du khách mang theo khi thăm miền Bắc với mục đích du lịch không thể coi là đối tượng cấm vận. Các chi phí ăn ở tại miền Bắc cũng không thể coi là "tiền mặt số lượng lớn" bị hạn chế theo lệnh cấm vận của Liên hợp quốc. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ lập hướng dẫn về những đồ đạc cá nhân của du khách như máy tính xách tay, điện thoại di động, camera, để không phát sinh vấn đề liên quan tới cấm vận.

Hai phương án "cho phép các gia đình bị ly tán hoặc tổ chức xã hội thăm khu vực núi Geumgang, Gaesung" và "du lịch liên kết giữa hai miền Nam-Bắc dành cho người nước ngoài" cần được Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cho phép đi qua ranh giới quân sự liên Triều (MDL).

Bộ Thống nhất nhấn mạnh sẽ xem xét tổng hợp quyền cơ bản của công dân, tính cấp thiết của vấn đề các gia đình bị ly tán liên Triều, nhu cầu từ các tổ chức xã hội, khó khăn tại khu vực tiếp giáp biên giới, thúc đẩy nhu cầu du lịch mới, để xúc tiến du lịch khách lẻ tới Bắc Triều Tiên.

Lựa chọn của ban biên tập