Nghe Menu Nghe nội dung

Kinh tế

Chỉ số hạnh phúc của người Hàn xếp nhóm cuối OECD

Write: 2020-02-05 16:10:20Update: 2020-02-05 17:30:46

Chỉ số hạnh phúc của người Hàn xếp nhóm cuối OECD

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Nghiên cứu hạnh phúc của người Hàn Quốc dựa theo chỉ số hạnh phúc" đăng trên Diễn đàn kinh tế Hàn Quốc của Hiệp hội kinh tế Hàn Quốc (KEA) ngày 5/2, chỉ số hạnh phúc của người Hàn về nền tảng kinh tế, xã hội năm 1990 và 2017 đều đứng thứ 23 trong số 31 nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) được điều tra.  

Giáo sư Park Myung-ho thuộc trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc và nhà nghiên cứu Park Chan-yeol thuộc Viện nghiên cứu Gyeongnam đã tiến hành tính toán chỉ số hạnh phúc của 31 trên 36 nước OECD (loại trừ những nước nhỏ), dựa trên 27 chỉ số liên quan mật thiết tới chất lượng đời sống.

Nhóm nghiên cứu tính toán chỉ số hạnh phúc theo hai lĩnh vực: liên quan đến nền tảng kinh tế, xã hội; và liên quan đến cách biệt kinh tế, xã hội. 

Ở lĩnh vực liên quan đến nền tảng kinh tế, xã hội, thứ hạng của Hàn Quốc tương tự như cách đây gần 30 năm. Tuy nhiên, có sự khác biệt nhỏ theo từng hạng mục cụ thể. Thu nhập của Hàn Quốc từng đứng thứ 28 OECD năm 1990, nhưng đã tăng lên 8 bậc, đứng thứ 20 năm 2017. Tuổi thọ kỳ vọng tăng nên chỉ số về sức khỏe vươn từ thứ 26 lên thứ 10. Ngược lại, chỉ số về an toàn từng đứng thứ 15 năm 1990 lại giảm xuống thứ 30 năm 2017. Chỉ số về nhà ở giảm từ thứ 22 xuống 24.

Ở lĩnh vực liên quan đến cách biệt kinh tế, xã hội, chỉ số hạnh phúc của người Hàn giảm một bậc từ thứ 29 năm 1990 xuống thứ 30 năm 2017. Cách biệt về thu nhập rơi từ vị trí 21 xuống 27. Mặc dù thu nhập của toàn bộ dân số đã tăng, nhưng khoảng cách thu nhập giữa các tầng lớp trong xã hội lại càng nới rộng, làm giảm mức độ hạnh phúc của người dân. Cách biệt giới tính đứng thứ 31, vị trí cuối cùng trong số các nước điều tra, cả trong năm 1990 và 2017.

Giáo sư Park Myung-ho chỉ ra rằng mức độ hạnh phúc của người Hàn đang nằm trong top cuối so với các nước OECD. Đặc biệt ở lĩnh vực liên quan đến cách biệt kinh tế, xã hội, chỉ số hạnh phúc của Hàn Quốc đang xấu đi nhanh chóng.

Ngoài ra, theo báo cáo "Hạnh phúc thế giới" của Liên hợp quốc, chỉ số hạnh phúc của Hàn Quốc đã giảm từ thứ 47 năm 2015 xuống thứ 54 năm 2019.

Lựa chọn của ban biên tập