Nghe Menu Nghe nội dung

Kinh tế

Thặng dư cán cân vãng lai năm 2019 đạt mức thấp nhất sau 7 năm

Write: 2020-02-06 15:47:09Update: 2020-03-04 11:26:06

Thặng dư cán cân vãng lai năm 2019 đạt mức thấp nhất sau 7 năm

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 6/2 công bố báo cáo cán cân quốc tế tạm thời, theo đó cán cân vãng lai của Hàn Quốc thặng dư 59,97 tỷ USD trong năm ngoái.

Đây là mức tăng thặng dư thấp nhất trong 7 năm trở lại đây, từ sau khi thặng dư 48,79 tỷ USD năm 2012. Dù vậy, cán cân vãng lai đã kéo dài 22 năm liên tiếp kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998.

Nguyên nhân khiến thặng dư cán cân vãng lai giảm là do kinh tế thế giới chững lại bởi mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung, mặt hàng xuất khẩu chủ lực là chíp bán dẫn gặp nhiều khó khăn khiến xuất khẩu trì trệ.

Kim ngạch xuất khẩu năm ngoái đạt 561,96 tỷ USD, giảm 10,3% (64,31 tỷ USD) so với năm 2018. Kim ngạch nhập khẩu đạt 485,11 tỷ USD, giảm 6% (31,07 tỷ USD). Do đó, cán cân hàng hóa thặng dư 76,86 tỷ USD, giảm 33,23 tỷ USD so với một năm trước.

Ngược lại, cán cân dịch vụ và cán cân thu nhập gồm lương và các khoản thu nhập từ đầu tư đều được cải thiện. Cán cân dịch vụ trong năm 2019 thâm hụt 23,02 tỷ USD, giảm 9 tỷ USD so với năm trước, nhờ thâm hụt cán cân du lịch được cải thiện từ mức 16,57 tỷ USD năm 2018 xuống còn 10,67 tỷ USD trong năm ngoái.

Thu nhập từ du lịch ghi nhận mức cao kỷ lục 21,63 tỷ USD, chủ yếu nhờ khách du lịch người Trung Quốc và Nhật Bản tăng. Tuy nhiên, chi trả cho du lịch đạt 32,3 tỷ USD, giảm 2,83 tỷ USD so với năm 2018.

Thâm hụt cán cân vận tải cũng giảm từ 2,51 tỷ USD năm 2018 xuống còn 1,62 tỷ USD trong năm ngoái.

Thặng dư cán cân thu nhập gồm lương và các khoản thu nhập từ đầu tư ghi nhận mức cao kỷ lục 12,2 tỷ USD. 

Tài sản ròng trong tài khoản tài chính, thể hiện sự ra vào của dòng vốn, tăng gần 61 tỷ USD. Trong đầu tư trực tiếp, đầu tư của người Hàn ra nước ngoài và trong nước tăng 35,5 tỷ USD; đầu tư của người nước ngoài vào Hàn Quốc tăng 10,6 tỷ USD. Đầu tư chứng khoán của người Hàn ra nước ngoài tăng 58,6 tỷ USD; đầu tư chưng khoán của người nước ngoài trong nước tăng khoảng 18,5 tỷ USD.

Sản phẩm tài chính phái sinh và tài sản dự phòng (loại trừ các yếu tố phi giao dịch như tỷ giá hối đoái trong dự trữ ngoại hối) tăng lần lượt gần 6 tỷ USD và 1,5 tỷ USD.

Cán cân vãng lai tháng 12 năm ngoái thặng dư 4,33 tỷ USD, duy trì mức thặng dư 8 tháng liên tiếp.

Lựa chọn của ban biên tập