Nghe Menu Nghe nội dung

Kinh tế

Mức lương bình quân năm của nhân viên mới năm nay tăng 1,49 triệu won

Write: 2020-02-06 16:10:08Update: 2020-02-06 18:30:16

Mức lương bình quân năm của nhân viên mới năm nay tăng 1,49 triệu won

Photo : Getty Images Bank

Trang web về tuyển dụng Incruit của Hàn Quốc hôm thứ Năm (6/2) đã công bố kết quả khảo sát mức lương theo năm của nhân viên mới vừa tốt nghiệp đại học, tiến hành với 931 công ty có kế hoạch tuyển dụng nhân viên mới trong năm nay. Theo đó, mức lương bình quân năm các doanh nghiệp dự định chi trả cho nhân viên mới là 33,82 triệu won (gần 28.600 USD), tăng 1,49 triệu won (1.260 USD) so với năm ngoái. 

Xét theo quy mô doanh nghiệp, doanh nghiệp lớn dự kiến chi trả 39,58 triệu won (33.437 USD), doanh nghiệp tầm trung 33,56 triệu won (28.351 USD), doanh nghiệp vừa và nhỏ 28,34 triệu won (23.941 USD).

Ước tính mức lương theo năm dành cho nhân viên mới của các doanh nghiệp lớn trong năm nay sẽ tăng 10,7%, tương đương 3,82 triệu won (3.227 USD) so với năm ngoái.

Mức trả lương của doanh nghiệp lớn cao hơn 5,76 triệu won (4.866 USD) so với bình quân tổng thể, và cao hơn 11,24 triệu won (9.406 USD) so với doanh nghiệp tầm trung. Chênh lệch mức lương giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp tầm trung lớn hơn nhiều so với con số 8,29 triệu won (7.000 USD) của năm ngoái.

Trong khi đó, mức lương ở doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ tăng 3,2%, tương đương 870.000 won (735 USD) so với năm 2019. Mức lương ở doanh nghiệp tầm trung lại giảm 210.000 won (177 USD).

Ngoài ra, dự kiến mức lương thực nhận hàng tháng sau khi trừ các khoản thuế của nhân viên mới ở doanh nghiệp lớn là 2,89 triệu won (2.441 USD), doanh nghiệp tầm trung là 2,49 triệu won (2.103 USD), doanh nghiệp vừa và nhỏ là 2,12 triệu won (1.790 USD).

Lựa chọn của ban biên tập