Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Đảng Hàn Quốc tự do lấy tên gọi mới là đảng Hàn Quốc tương lai hợp nhất mới

Write: 2020-02-13 16:13:46Update: 2020-02-13 20:31:57

Đảng Hàn Quốc tự do lấy tên gọi mới là đảng Hàn Quốc tương lai hợp nhất mới

Photo : YONHAP News

Ngày 13/2, đảng Hàn Quốc tự do, theo đuổi tư tưởng bảo thủ, đã mở cuộc họp chi bộ đảng toàn quốc, nhất trí hợp nhất với đảng Bảo thủ mới và đảng Hướng tới tương lai 4.0, lấy tên gọi mới là đảng "Hàn Quốc tương lai hợp nhất mới". Như vậy, đảng đối lập lớn nhất Quốc hội đã thay đổi tên gọi, ba năm sau lần đổi tên từ đảng "Thế giới mới". 

Cũng trong cuộc họp trên, đảng Hàn Quốc tự do đã chính thức khai trừ nghị sĩ Lee Jong-myung, một năm sau khi Ủy ban đạo đức đảng ra quyết định khai trừ ông này vì phát ngôn hàm hồ về Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5/1980. Đảng Hàn Quốc tự do cho biết ông Lee sẽ gia nhập đảng Hàn Quốc tương lai.

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành chỉ trích đảng Hàn Quốc tương lai, "vệ tinh" của đảng Hàn Quốc tự do ra mắt với mục đích giành ghế nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri, là một chính đảng "giả".

Cũng trong ngày 13/2, Ủy ban quản lý bầu cử trung ương đã chính thức công nhận đảng Hàn Quốc tương lai là một chính đảng. Chủ tịch đảng Hàn Quốc tương lai là nghị sĩ Han Sun-kyo, từng thuộc đảng Hàn Quốc tự do. 

Đảng Hàn Quốc tự do đã đăng ký lên Ủy ban quản lý bầu cử trung ương vào ngày 6/2. Theo Luật chính đảng, Ủy ban quản lý bầu cử trung ương phải phê chuẩn hồ sơ đăng ký trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận hồ sơ nếu xét thấy thỏa mãn các yêu cầu quy định.

Lựa chọn của ban biên tập