Nghe Menu Nghe nội dung

Trong nước

Twitter, Google mới chỉ xóa 32% nội dung số liên quan tới tội phạm tình dục

Write: 2020-03-25 14:03:36Update: 2020-03-25 15:23:15

Twitter, Google mới chỉ xóa 32% nội dung số liên quan tới tội phạm tình dục

Photo : YONHAP News

Các đơn vị khai thác nền tảng internet của nước ngoài, như Google, Twitter, mới chỉ xóa khoảng 30% các nội dung số liên quan tới tội phạm tình dục, theo đề nghị của Ủy ban tiêu chuẩn truyền thông Hàn Quốc (KCSC). Một số ý kiến cho rằng Chính phủ cần lập quy chế riêng, do các công ty này chưa thực sự tích cực ngăn chặn nội dung số về tội phạm tình dục.  

Căn cứ tài liệu KCSC trình lên Ủy ban Khoa học công nghệ, thông tin, phát thanh, truyền hình và truyền thông thuộc Quốc hội ngày 25/3, từ năm 2016 tới tháng 2 năm nay, Ủy ban tiêu chuẩn truyền thông đã tiến hành thẩm định tổng cộng 85.818 nội dung số liên quan tới hành vi tội phạm tình dục của các đơn vị nước ngoài, gồm Twitter, Google, Telegram và Discord.

Trong đó, số nội dung các doanh nghiệp tự giác xóa theo đề nghị của Ủy ban là 27.159 nội dung, chỉ chiếm 32%. Đối với 68% nội dung còn lại, Ủy ban đã tiến hành chặn truy cập. Tuy nhiên, biện pháp này chưa thực sự hiệu quả do người dùng vẫn có thể truy cập bằng các chương trình gián tiếp hoặc giao thức bảo mật.

Các nội dung số liên quan đến tội phạm tình dục phát tán trên các nền tảng nước ngoài có chiều hướng gia tăng mạnh hàng năm, năm 2016 là 8.186 nội dung, năm 2017 là 10.257 nội dung, năm 2018 là 25.326 nội dung, năm 2019 là 36.005 nội dung.

Điều cốt lõi là các đơn vị phải tự giác xóa các nội dung này. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nước ngoài lại vin vào quyền tự do ngôn luận và không mấy tích cực tuân thủ. Ngược lại, các doanh nghiệp internet trong nước luôn khắc phục ngay khi có đề nghị từ Ủy ban tiêu chuẩn truyền thông.

Nghị sĩ Park Kwang-on của đảng Dân chủ đồng hành thuộc Ủy ban Khoa học công nghệ, thông tin, phát thanh, truyền hình và truyền thông thuộc Quốc hội cho biết sẽ xúc tiến lập quy chế riêng đối với các đơn vị internet nước ngoài, như siết chặt chế độ người đại diện pháp lý trong nước, xử phạt nghiêm với các đơn vị không thực thi nghĩa vụ phòng ngừa các nội dung quay lén bất hợp pháp.

Lựa chọn của ban biên tập