Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Hơn 75% cử tri khẳng định chắc chắn đi bầu đợt Tổng tuyển cử 15/4

Write: 2020-03-26 09:58:22Update: 2020-03-26 17:42:27

Hơn 75% cử tri khẳng định chắc chắn đi bầu đợt Tổng tuyển cử 15/4

Photo : KBS News

Trước thềm Tổng tuyển cử 15/4, công ty khảo sát ý kiến và nghiên cứu thị trường Hankook (Hankook Research) đã công bố kết quả khảo sát qua điện thoại đối với 2.000 cử tri nam nữ trên 18 tuổi, tiến hành từ ngày 21-23/3 theo ủy thác của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS (độ tin cậy 95%, sai số trong phạm vi 2,2%).

Theo đó, có 75,6% cử tri khẳng định chắc chắn sẽ đi bầu trong đợt bầu cử Quốc hội khóa XXI tới. Trong nhóm cử tri từ 18 tới 29 tuổi, chỉ 50,9% cho biết sẽ tham gia bỏ phiếu.

31,8% cử tri cho biết sẽ bầu cho nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành. Tỷ lệ này đối với đảng Hợp nhất Tương lai là 19,3%. 42,6% cử tri vẫn chưa quyết định sẽ bầu cho phía nào, tăng 6,5% so với kết quả khảo sát trước đó.

Còn 20 ngày nữa là tới ngày Tổng tuyển cử, có tới 85% cử tri khẳng định sẽ "không thay đổi" ứng cử viên đang ủng hộ.

Với câu hỏi sẽ bầu cho ứng cử viên chính đảng nào thuộc chế độ nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng, 21,2% cho biết sẽ bầu cho đảng Đồng hành vì người dân với sự tham gia của Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, 19% bầu cho đảng Hàn Quốc tương lai với sự tham gia của đảng Hợp nhất Tương lai. Tỷ lệ này với đảng Công lý là 5,7%, đảng Dân chủ mở là 4%.

Tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng Công lý đã giảm so với một tháng trước. Nguyên nhân được phân tích là do ảnh hưởng bởi sự ra mắt của đảng Đồng hành vì người dân và đảng Dân chủ mở.

Ngoài ra, có 58,2% cử tri từng ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành ở khu vực địa phương chọn bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Đồng hành vì người dân, 11,5% chọn bỏ phiếu cho đảng Dân chủ mở, và 10% bỏ phiếu cho đảng Công lý.

Trong khi đó, 82,2% cử tri ủng hộ ứng cử viên đảng Hợp nhất Tương lai trả lời sẽ bỏ phiếu cho cử tri đảng Hàn Quốc tương lai.

Về tính chất của đợt Tổng tuyển cử lần này, 49,9% cử tri nhận định phải bầu cử cho đảng Dân chủ đồng hành, giúp Chính phủ có thêm sức mạnh làm tốt công tác điều hành quốc gia, và 41,6% phản đối. 39,7% cử tri nhận định phải bầu cử cho phe đối lập bảo thủ để kiềm chế Chính phủ, trong khi 49,8% còn lại phản đối điều này.

Lựa chọn của ban biên tập