Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Tổng thống chỉ thị cân nhắc kế hoạch chuyển Viện nghiên cứu y tế quốc gia sang Bộ Y tế và phúc lợi

Write: 2020-06-05 16:25:53Update: 2020-06-05 18:34:02

Tổng thống chỉ thị cân nhắc kế hoạch chuyển Viện nghiên cứu y tế quốc gia sang Bộ Y tế và phúc lợi

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 5/6 đã chỉ thị xem xét lại toàn bộ kế hoạch chuyển Viện nghiên cứu y tế quốc gia trực thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh (CDC) sang Bộ Y tế và phúc lợi, chỉ hai ngày sau khi Chính phủ công bố phương án cải tổ CDC. 

Trước đó, Bộ Hành chính và an toàn đã công bố phương án sửa đổi Luật tổ chức Chính phủ với nội dung thăng cấp Cơ quan quản lý dịch bệnh lên cơ quan ngang Bộ.

Theo phương án trên, Viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm quốc gia sẽ được thành lập trực thuộc Viện nghiên cứu y tế quốc gia, nhưng không còn nằm trong Cơ quan quản lý dịch bệnh mà là Bộ Y tế và phúc lợi.

Nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại tách Viện nghiên cứu y tế quốc gia khỏi Cơ quan quản lý dịch bệnh sẽ làm suy giảm năng lực đối phó với bệnh truyền nhiễm của cơ quan này. Hơn nữa, trong trường hợp Cơ quan quản lý dịch bệnh được thăng cấp, nhân lực và ngân sách cho cơ quan này cũng sẽ bị cắt giảm.

Người dân cũng đã gửi thư kiến nghị lên trang chủ Phủ Tổng thống, phản đối kế hoạch chuyển Viện nghiên cứu y tế quốc gia sang Bộ Y tế và phúc lợi.

Bộ Y tế và phúc lợi giải thích phương án trên là nhằm tăng cường công tác nghiên cứu tổng thể về y tế chứ không riêng với bệnh truyền nhiễm.

Lựa chọn của ban biên tập