Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Chiến lược của chính giới tại phiên họp Quốc hội bất thường tháng 7

Write: 2020-07-06 15:08:31Update: 2020-07-06 18:52:35

Photo : YONHAP News

Phiên họp bất thường tháng 7 của Quốc hội Hàn Quốc đã khai mạc ngày 6/7 theo đề nghị của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành. 

Tại phiên họp, đảng Dân chủ đồng hành tuyên bố sẽ nâng thuế bất động sản tổng hợp với doanh nghiệp và chủ sở hữu nhiều nhà ở, giảm các loại khấu trừ thuế và nâng mức đánh thuế.

Đặc biệt, đảng cầm quyền nhấn mạnh nhất định sẽ thông qua dự thảo sửa đổi Luật Quốc hội trong tháng 7, trong đó có nội dung tổ chức họp Quốc hội thường xuyên, công khai danh sách các nghị sĩ không tham dự phiên họp, nhằm đưa Quốc hội trở lại hoạt động bình thường.

Đảng đối lập Hợp nhất Tương lai đã quay lại Quốc hội từ ngày 6/7, phản đối quyết liệt việc đảng cầm quyền đơn phương xúc tiến thông qua Luật Quốc hội sửa đổi nhằm vô hiệu hóa Quốc hội và phe đối lập.

Đảng Hợp nhất tương lai dự định sẽ bố trí các nghị sĩ có khả năng tranh luận cứng rắn vào Ủy ban điều hành Quốc hội, đơn vị phụ trách thảo luận sửa đổi Luật Quốc hội.

Lựa chọn của ban biên tập