Nghe Menu Nghe nội dung

Kinh tế

Thị trường tuyển dụng Hàn Quốc tháng 7 tiếp tục chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19

Write: 2020-08-12 16:12:49Update: 2020-08-12 17:47:19

Thị trường tuyển dụng Hàn Quốc tháng 7 tiếp tục chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19

Photo : KBS News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 12/8 cho biết lao động có việc làm trong tháng 7 là 27.106.000 người, giảm 277.000 người so với cùng kỳ một năm trước. Xu hướng lao động có việc làm giảm liên tục trong 6 tháng trở lại đây được phân tích là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 lên thị trường tuyển dụng.

Trước đó, lao động có việc làm trong tháng 3 giảm 195.000 người, tháng 4 giảm 476.000 người, tháng 5 giảm 392.000 người, tháng 6 giảm 352.000 người, xu hướng giảm dài nhất kể từ năm 2009, thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, thị trường tuyển dụng có dấu hiệu phục hồi nhẹ từ tháng 5.

Tỷ lệ tuyển dụng nhóm lao động trên 15 tuổi chiếm 60,5%, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất từ sau năm 2011 (60,2%) (xét riêng các tháng 7).

Tỷ lệ tuyển dụng nhóm lao động từ 15 đến 64 tuổi (tiêu chuẩn lao động do Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) quy định) chỉ đạt 66%, giảm 1,1% so với một năm trước, mức thấp nhất trong các tháng 7 kể từ năm 2013 (65,4%).

Dân số hoạt động kinh tế là 28.244.000 người, giảm 236.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Dân số không hoạt động kinh tế là 16.551.000 người, tăng 502.000 người so với cùng kỳ năm 2019, mức cao nhất trong các tháng 7 kể từ khi thay đổi tiêu chuẩn thống kê sau năm 1999.

Số người thất nghiệp là 1.138.000 người (4%), mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2000.

Lựa chọn của ban biên tập