Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Tòa án bác đề nghị dừng thi hành lệnh cấm biểu tình Ngày lập nước

Write: 2020-09-30 14:58:55Update: 2020-09-30 15:15:15

Tòa án bác đề nghị dừng thi hành lệnh cấm biểu tình Ngày lập nước

Photo : KBS News

Để phản đối lệnh cấm tụ tập trong Ngày lập nước 3/10 của Cảnh sát, các tổ chức bảo thủ trong nước đã đề nghị Tòa án dừng thi hành quyết định này, nhưng không được chấp thuận. 

Ủy ban đối sách khẩn cấp ngày 15/8, tổ chức dân sự chỉ đạo tiến hành cuộc biểu tình quy mô lớn ở quảng trường Gwanghwamun (Seoul) vào ngày Quốc khánh 15/8 vừa qua, đã đăng ký lên Cảnh sát kế hoạch biểu tình vào Ngày lập nước 3/10 với quy mô 1.000 người, bố trí 102 người đảm bảo trật tự.

Tuy nhiên, Tòa án chỉ ra rằng dù tính toán theo giải thích của ủy ban này thì nếu loại trừ nhân lực kiểm tra thân nhiệt, nhân lực soạn danh sách những người tham gia, chỉ còn khoảng hơn 40 người phụ trách đảm bảo trật tự.

Theo đó, cứ một người đảm bảo trật tự sẽ phải kiểm soát 25 người. Tuy nhiên, con số này là không đủ để điều tiết hợp lý rủi ro lây nhiễm COVID-19. Tòa án nhận thấy nếu cho phép tổ chức biểu tình vào Ngày lập nước thì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới phúc lợi cộng đồng là "phòng ngừa lây nhiễm COVID-19", trở thành mối uy hiếp trực tiếp và rõ ràng tới an ninh trật tự chung. Do đó, Tòa bác bỏ đề nghị của tổ chức dân sự về việc dừng thi hành lệnh cấm tụ tập của Cảnh sát.

Ngoài ra, Tòa án cũng bác bỏ một đơn đề nghị của tổ chức bảo thủ khác, phản đối lệnh cấm biểu tình trên xe ô tô trong ngày lập nước. Lý do của Tòa án là dù người biểu tình ngồi trong xe ô tô riêng thì vẫn có thể phát sinh lây nhiễm tập thể trong quá trình chuẩn bị hoặc giải tán cuộc biểu tình.

Các tổ chức bảo thủ tuyên bố sẽ tiến hành biểu tình một người tại quảng trường Gwanghwamun vào Ngày lập nước để phản đối quyết định của Tòa án. Tuy nhiên, Cảnh sát sẽ nhanh chóng giải tán tất cả các cuộc biểu tình trái phép tại nơi quy định cấm biểu tình. Trong Ngày lập nước 3/10, Cảnh sát sẽ huy động mọi nguồn lực để ngăn chặn ngay từ đầu các cuộc biểu tình trái phép.

Lựa chọn của ban biên tập