Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Nam giới Hàn Quốc khỏe mạnh đều phải nhập ngũ, bất kể trình độ học vấn

Write: 2020-12-16 12:01:22Update: 2020-12-16 19:15:07

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự Hàn Quốc (MMA) ngày 16/12 công bố về dự thảo sửa đổi Luật nghĩa vụ quân sự có nội dung xóa bỏ việc xét binh lực dựa theo trình độ học vấn. 

Trong thời gian qua, việc xét binh lực được quyết định theo học vấn và tình trạng sức khỏe. Theo đó, những người bỏ học trung học phổ thông, người chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bỏ học giữa chừng, sẽ bị xét vào lực lượng bổ sung bất kể sức khỏe ở mức độ nào. Trong đó, những người có sức khỏe ở mức 1 đến 3 nếu mong muốn thì có thể nhập ngũ. 

Tuy nhiên, theo nội dung sửa đổi, nếu là nam giới Hàn Quốc khỏe mạnh thì sẽ đều phải nhập ngũ bất kể trình độ học vấn.

Do xóa bỏ quy định về học vấn, nên trong số những người bước ra xã hội sớm, làm việc ở những lĩnh vực như kỹ thuật, có chứng chỉ kỹ thuật sẽ có thể nhập ngũ hoặc phục vụ ở lĩnh vực kỹ thuật trong quân đội. Điều này sẽ giúp giải tỏa vấn đề gián đoạn kinh nghiệm do phải thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng bổ sung, vừa có thể giúp nâng cao năng lực và kinh nghiệm.

Ngoài ra, sự thay đổi này sẽ giải quyết vấn đề về tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của mọi nam giới Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập