Nghe Menu Nghe nội dung

Kinh tế

Moody's: "Môi trường, xã hội và quản trị tác động tích cực tới xếp hạng tín nhiệm của Hàn Quốc"

Write: 2021-01-19 16:28:16Update: 2021-01-19 22:02:00

Moody's: "Môi trường, xã hội và quản trị tác động tích cực tới xếp hạng tín nhiệm của Hàn Quốc"

Photo : YONHAP News

Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's đánh giá các yếu tố ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) của Hàn Quốc tác động tích cực tới quá trình hãng này quyết định xếp hạng tín nhiệm quốc gia. 

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cho biết hãng Moody's đánh giá điểm tác động tín nhiệm (Credit Impact Scores - CIS) ba yếu tố ESG của Hàn Quốc ở mức 1 (tích cực), mức cao nhất.

Việc đo lường ảnh hưởng của ba yếu tố ESG đang là một trào lưu quốc tế gần đây. Theo đó, Moody's công bố báo cáo đánh giá về tác động của ESG với 14 quốc gia toàn thế giới. Trong đó, Hàn Quốc được đánh giá ở mức 2 về môi trường (trung bình), mức 2 về xã hội (trung bình) và mức 1 (tích cực) về quản trị.

Ở lĩnh vực môi trường, Hàn Quốc được đánh giá ở mức 2 ở cả 5 hạng mục là chuyển đổi carbon, biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên nước, rác thải và ô nhiễm không khí, vốn tài nguyên.
 
Ở lĩnh vực xã hội, Hàn Quốc được đánh giá mức 1 ở hạng mục "giáo dục", "y tế và an toàn", "tính tiếp cận dịch vụ cơ bản", nhưng bị đánh giá thấp ở hạng mục "dân số" do xã hội già hóa nhanh.

Ở lĩnh vực quản trị, Hàn Quốc đều được đánh giá mức 1 ở cả 4 hạng mục là "chế độ", "tính tin cậy và hiệu quả chính sách", "tính minh bạch và công khai thông tin", "quản lý ngân sách".

Lựa chọn của ban biên tập