Nghe Menu Nghe nội dung

Kinh tế

Hàn Quốc hoãn cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân Shin Hanul số 3 và 4 đến tháng 12/2023

Write: 2021-02-23 14:57:37Update: 2021-02-24 00:04:21

Hàn Quốc hoãn cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân Shin Hanul số 3 và 4 đến tháng 12/2023

Photo : KBS News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 22/2 đã mở cuộc họp của Ủy ban năng lượng lần thứ 22, quyết định gia hạn phê duyệt kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân Shin Hanul số 3 và 4 sang tháng 12/2023, thay vì cuối tháng 2 năm nay.

Tháng 2 năm 2017, Công ty Thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) đã được Chính phủ cấp phép dự án nhà máy điện nguyên tử Shin Hanul số 3 và 4. Tuy nhiên, công trình xây dựng đã bị đình chỉ do chính sách xóa bỏ nhà máy điện hạt nhân của Chính phủ. Theo Luật kinh doanh điện lực, nếu kế hoạch xây dựng không được phê duyệt trong vòng 4 năm kể từ khi giấy phép dự án được cấp, tức đến ngày 26/2, mà không có lý do chính đáng thì giấy phép dự án nhà máy điện sẽ bị hủy.

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên giải thích việc gia hạn thời gian phê duyệt không phải “nối lại dự án” mà là cấp phép có thời hạn để “kết thúc dự án”, đồng thời là để tránh những thiệt hại mà Công ty Thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc phải chịu trong trường hợp giấy phép dự án nhà máy điện bị hủy bỏ. Ngoài ra, Bộ cho biết giấy phép tạm thời sẽ được duy trì cho đến khi cơ chế để có thể kết thúc dự án một cách suôn sẻ được thiết lập.

Nguyên nhân của quyết định gia hạn cấp phép dự án xây dựng nhà máy phát điện Shin Hanul số 3 và 4 có liên quan đến vấn đề “chi phí chìm”. Cho đến nay, KHNP đã chi hơn 700 tỷ won (630 triệu USD) để chuẩn bị cho dự án như thiết kế để xây dựng. Nếu dự án bị hủy bỏ, chi phí này sẽ mất hoàn toàn.

Hơn nữa, nếu cấp phép xây dựng thì sẽ đi ngược lại chính sách xóa bỏ nhà máy điện hạt nhân, còn nếu hủy bỏ dự án thì sẽ gây tổn thất lớn. Giờ đây, việc có giữ lại kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân Shin Hanul số 3 và 4 hay không sẽ do Chính phủ quyết định.

Lựa chọn của ban biên tập