Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tỷ lệ bầu cử địa phương bổ sung năm 2021 đạt 55,5%

Write: 2021-04-08 14:50:48Update: 2021-04-08 16:11:49

Tỷ lệ bầu cử địa phương bổ sung năm 2021 đạt 55,5%

Photo : YONHAP News

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương công bố số liệu sơ bộ cho biết tỷ lệ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung ngày 7/4 đạt 55,5%.

Tại 3.459 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc, đã có 6.747.956 cử tri trên tổng số 12.161.624 cử tri đi bỏ phiếu. Tỷ lệ bỏ phiếu bầu cử địa phương bổ sung năm nay ít hơn lần lượt 10,7% và 4,7% so với tỷ lệ bỏ phiếu đợt Tổng tuyển cử Quốc hội khóa XXI (66,2%) và bầu cử địa phương năm 2018 (60,2%). Tuy nhiên, so với các đợt bầu cử bổ sung trước đó, tỷ lệ bỏ phiếu lần này được cho là khá cao. Lần gần đây nhất, tỷ lệ bỏ phiếu bầu cử địa phương bổ sung năm 2019 chỉ đạt 48%.

Cụ thể, tỷ lệ bỏ phiếu bầu cử Thị trưởng Seoul đạt 58,2%, với 4.903.624 cử tri đi bầu, thấp hơn tỷ lệ bỏ phiếu trong Tổng tuyển cử 2020 (68,1%) và bầu cử địa phương 2018 (59,9%) lần lượt là 9,9% và 1,7%. Quận Seocho, Gangnam và Songpa có tỷ lệ người dân đi bỏ phiếu cao nhất với 64%, 61,1% và 61%. Ngược lại, nơi có tỷ lệ bỏ phiếu thấp nhất là quận Jungnang và quận Gwanak mỗi nơi 53,9%, quận Gangbuk 54,4%.

Có 1.547.296 cử tri đi bỏ phiếu bầu cử Thị trưởng Busan, đạt 52,7%, thấp hơn 15% so với tỷ lệ bầu cử trong đợt Tổng tuyển cử năm 2020 (67,7%) và 6,1% so với cuộc bầu cử địa phương năm 2018 (58,5%).

Tỷ lệ bỏ phiếu bầu cử hai lãnh đạo quận Nam (thành phố Ulsan) và huyện Uiryeong (tỉnh Nam Gyeongsang) lần lượt đạt 40,5% và 69,5%.

Lựa chọn của ban biên tập