Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chi tiêu hộ gia đình Hàn Quốc năm 2020 giảm 2,3%

Write: 2021-04-08 15:31:11Update: 2021-04-08 16:59:30

Chi tiêu hộ gia đình Hàn Quốc năm 2020 giảm 2,3%

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 8/4 công bố báo cáo điều tra "Xu hướng chi tiêu hộ gia đình năm 2020". Trong năm ngoái, hộ gia đình Hàn Quốc chi tiêu bình quân 2,4 triệu won (2.148 USD)/tháng, giảm 2,3% so với một năm trước, mức giảm sâu nhất kể từ sau năm 2006, thời điểm Hàn Quốc bắt đầu tính gộp cả thống kê về hộ gia đình một thành viên. 

Chi tiêu thực phẩm và đồ uống không cồn là 381.000 tỷ won (341 USD), chiếm 15,9%, cao nhất trong tổng chi tiêu. Chi tiêu nhà hàng, khách sạn chiếm 13,3%, giao thông chiếm 12%, nhà ở, điện nước chiếm 11,9%.

So với một năm trước, chi tiêu thực phẩm, đồ uống tăng 14,6%, mức tăng cao nhất. Tiếp theo là chi tiêu đồ dùng gia đình và dịch vụ gia đình tăng 9,9%, chi tiêu y tế tăng 9%.
 
Ngược lại, chi tiêu quần áo, giày dép đạt 118.000 won (105 USD), giảm 14,5%. Chi tiêu văn hóa giải trí là 140.000 won (125 USD), giảm 22,6%. Chi tiêu giáo dục giảm 22,3%, nhà hàng khách sạn giảm 7,7%. Cục thống kê quốc gia giải thích dịch COVID-19 khiến người dân giảm ăn uống và hoạt động bên ngoài.

Xét theo độ tuổi của chủ hộ, hộ gia đình có chủ hộ 40 tuổi chi tiêu nhiều nhất là 3.090.000 won (2.765 USD), chủ hộ trên 60 tuổi chi tiêu ít nhất là 1.695.000 won (1.517 USD).

Xét theo thu nhập, nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập thấp nhất chi tiêu bình quân 1.058.000 won (946 USD), tăng 3,3% so với một năm trước, là nhóm hộ duy nhất có chi tiêu tăng, chủ yếu tăng chi tiêu về thực phẩm, đồ uống, nhà ở, điện nước. Ngược lại, nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập cao nhất chi bình quân 4.210.000 won (3.768 USD)/tháng, giảm 0,3%, trong đó tỷ trọng chi tiêu lớn nhất là giao thông 15,2%.
 
Cục thống kê quốc gia giải thích hộ gia đình thu nhập thấp và chủ hộ trên 60 tuổi có chi tiêu tăng là bởi chi tiêu thực phẩm, một mặt hàng thiết yếu, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi tiêu. Trong năm ngoái, mặc dù mặt bằng vật giá chung ở mức thấp, nhưng giá thực phẩm lại tăng mạnh, ảnh hưởng tới chi tiêu của các nhóm này.

Xét theo số thành viên hộ gia đình, hộ gia đình một thành viên chi tiêu bình quân 1.320.000 won (1.181 USD)/tháng, giảm 7,4%, mức giảm mạnh nhất, trong đó chi tiêu hạng mục nhà ở, điện nước là cao nhất, chiếm tới 19,5%. Trong khi đó, hộ 4 thành viên và 5 thành viên lại lần lượt có chi tiêu giáo dục chiếm cao nhất, lần lượt là 12,2% và 13,4%.

Lựa chọn của ban biên tập