Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính giới thẩm định dự thảo ngân sách bổ sung sang ngày thứ ba

Write: 2021-07-22 15:37:30Update: 2021-07-22 16:31:33

Chính giới thẩm định dự thảo ngân sách bổ sung sang ngày thứ ba

Photo : YONHAP News

Trong ngày 22/7, Tiểu ban điều chỉnh dự thảo ngân sách thuộc Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách tại Quốc hội Hàn Quốc đã tiến hành thẩm định gói ngân sách bổ sung lần hai quy mô 33.000 tỷ won (28,7 tỷ USD) sang ngày thứ ba. 
 
Chính giới Hàn Quốc được cho là tiếp tục tranh cãi quyết liệt về đối tượng áp dụng gói hỗ trợ khẩn cấp là toàn dân hay chỉ 80% người dân, ngân sách để hỗ trợ hoàn một phần tiền chi tiêu qua thẻ tín dụng cho người dân, và khoản tiền 2.000 tỷ won (1,7 tỷ USD) để trả nợ quốc gia.

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đang đưa ra lập trường là tăng tổng quy mô ngân sách bổ sung, hoặc không phân bổ 2.000 tỷ won trong ngân sách bổ sung để trả nợ quốc gia. Ngược lại, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân cho rằng nên giữ nguyên quy mô ngân sách bổ sung, cắt giảm ngân sách các dự án việc làm.

Trong cuộc họp ngày 21/7 của Tiểu ban, chính giới đã nhất trí tăng 14,7 tỷ won (12,8 triệu USD) ngân sách về nhân lực cho các trung tâm y tế, tăng 72 tỷ won (62,6 triệu USD) chi phí đặt mua vắc-xin COVID-19, giữ nguyên phần lớn các khoản ngân sách liên quan tới phòng dịch COVID-19 như phương án ban đầu của Chính phủ.

Trước đó, chính giới đã nhất trí sẽ nỗ lực tối đa để thông qua dự thảo ngân sách bổ sung lần hai tại phiên họp toàn thể Quốc hội cho tới hết ngày 23/7.

Lựa chọn của ban biên tập