Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đảng Sức mạnh quốc dân công bố 8 người đi tiếp vào vòng hai bầu ứng cử viên Tổng thống

Write: 2021-09-15 13:09:05Update: 2021-09-15 17:58:45

Đảng Sức mạnh quốc dân công bố 8 người đi tiếp vào vòng hai bầu ứng cử viên Tổng thống

Photo : YONHAP News

Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân ngày 15/9 công bố kết quả vòng một bầu ứng cử viên Tổng thống của đảng, trong đó có ba ứng cử viên bị loại, 8 ứng cử viên đi tiếp vào vòng hai như Yoon Seok-yeol, Hong Jun-pyo, Yoo seung-min, Choe Jae-hyeong, Hwang Kyo-ahn.

Trong hai ngày 13 và 14/9, Ủy ban quản lý bầu cử của đảng đã ủy thác cho hai cơ quan thăm dò ý kiến, mỗi nơi tiến hành thăm dò 2.000 đảng viên đóng phí và 2.000 người dân thường. Kết quả cuối cùng được phản ánh dựa trên 20% ý kiến của đảng viên và 80% lựa chọn của người dân.

Đảng Sức mạnh quốc dân không công khai tỷ lệ phiếu bầu cụ thể hay thứ hạng của các ứng cử viên. 

Đảng này sẽ tiếp tục vòng bầu chọn thứ hai vào ngày 8/10, rút số ứng cử viên xuống còn 4 người. Dự kiến 6 buổi tranh luận trên truyền hình sắp tới và tỷ lệ tham gia bỏ phiếu của các đảng viên sẽ là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng.

Hiện tại, số ghế nghị sĩ đảng đối lập tại Quốc hội đã giảm xuống còn 104 ghế sau khi Quốc hội thông qua đơn từ chức của bà Yun Hee-suk vào ngày 13/9.

Trong khi đó, Quốc hội cũng đã thông qua đơn từ chức của ông Lee Nak-yon trong phiên họp toàn thể ngày 15/9. Trong số 208 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, có 151 người tán thành đơn từ chức của ông Lee, 42 người phản đối, 16 người bỏ phiếu trắng. Như vậy, số ghế nghị sĩ của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tại Quốc hội giảm từ 170 ghế xuống 169 ghế. Trước đó, ông Lee đã tuyên bố từ chức vào ngày 8/9 sau khi để thua cách biệt Tỉnh trưởng Gyeonggi Lee Jae-myung trong vòng bỏ phiếu bầu ứng cử viên Tổng thống của đảng cầm quyền tại khu vực tỉnh Bắc và Nam Chungcheong.

Lựa chọn của ban biên tập