Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đảng cầm quyền bác kháng nghị của ông Lee Nak-yon về kết quả bầu ứng cử viên Tổng thống

Write: 2021-10-13 16:14:45Update: 2021-10-13 18:33:42

Đảng cầm quyền bác kháng nghị của ông Lee Nak-yon về kết quả bầu ứng cử viên Tổng thống

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã quyết định không chấp nhận kháng nghị của cựu Chủ tịch đảng Lee Nak-yon về phương thức tính toán phiếu bầu trong vòng bỏ phiếu bầu ứng cử viên Tổng thống của đảng vừa qua.

Tại cuộc họp cùng ngày, Ủy ban Đảng vụ, nơi ra quyết định cao nhất của đảng cầm quyền, kết luận việc Ủy ban quản lý bầu cử của đảng chính thức chọn Tỉnh trưởng Gyeonggi Lee Jae-myung là ứng cử viên Tổng thống nhiệm kỳ tới mà không tiến hành vòng bỏ phiếu cuối cùng là không mâu thuẫn với quy định của đảng.

Cụ thể, Ủy ban Đảng vụ viện dẫn Khoản 1 Điều 59 Quy định đặc biệt về bầu cử Tổng thống thứ 20 về "Xử lý lá phiếu của các ứng cử viên rút lui". Tuy nhiên, Ủy ban Đảng vụ quyết định sẽ thảo luận về việc sửa đổi điều khoản trên trong thời gian tới để tránh phát sinh tranh cãi tương tự.

Trước đó, vào ngày 11/10, ứng cử viên Lee Nak-yon đã chính thức nêu ý kiến kháng nghị lên ban lãnh đạo đảng cầm quyền rằng quyết định của Ủy ban quản lý bầu cử của đảng là sai, khi xử lý những lá phiếu của các ứng cử viên rút lui giữa chừng là Chung Sye-kyun và Kim Du-kwan là phiếu không có hiệu lực. 

Theo cách tính này của Ủy ban quản lý bầu cử, ông Lee Jae-myung đã giành được quá bán số phiếu là 50,29% trong các cuộc bỏ phiếu tại địa phương và ba cuộc bỏ phiếu đại cử tri đoàn, chính thức trở thành ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền. Tuy nhiên, nếu tính cả số phiếu không có hiệu lực nói trên thì tỷ lệ phiếu bầu của ông Lee Jae-myung sẽ không đủ quá bán, nghĩa là đảng cầm quyền sẽ phải tổ chức tiếp vòng bỏ phiếu cuối cùng giữa hai ứng cử viên đứng đầu là Lee Jae-myung và Lee Nak-yon. 

Do đây là quyết định cuối cùng của đảng, ông Lee Nak-yon dự kiến sẽ đưa ra thông điệp chấp nhận kết luận của Ủy ban Đảng vụ trong ngày 13/10.

Lựa chọn của ban biên tập