Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hỗ trợ sớm chi phí điều trị cho bệnh nhân tâm thần thu nhập thấp trong vòng 5 năm

Write: 2021-11-30 15:52:03Update: 2021-11-30 15:52:20

Hỗ trợ sớm chi phí điều trị cho bệnh nhân tâm thần thu nhập thấp trong vòng 5 năm

Photo : KBS News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc cho biết dự thảo sửa đổi một phần Thông tư thi hành Luật về nâng cao sức khỏe tinh thần và hỗ trợ dịch vụ phúc lợi cho bệnh nhân tâm thần đã được thông qua tại cuộc họp Nội các ngày 30/11. 

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân thu nhập thấp trong vòng 5 năm kể từ sau lần chẩn đoán đầu tiên, để bệnh nhân bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần có thể sớm được điều trị thích hợp.

Cụ thể, nếu thu nhập của bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán là có vấn đề về sức khỏe tâm thần dưới mức tiêu chuẩn mà Bộ trưởng Y tế và phúc lợi đưa ra thì sẽ có thể được hỗ trợ sớm chi phí điều trị.

Thông tư thi hành Luật sửa đổi sẽ được áp dụng từ ngày 9/12. Bộ Y tế và phúc lợi đánh giá đây là một căn cứ pháp lý để hỗ trợ tập trung và liên tục cho bệnh nhân tâm thần giai đoạn đầu phát bệnh, giúp kiểm soát nguy cơ giai đoạn cấp tính và phòng ngừa bệnh tiến triển thành mãn tính.

Lựa chọn của ban biên tập