Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Thanh niên ASEAN chọn Hàn Quốc là nước đáng tin cậy nhất

Write: 2022-01-25 14:36:14Update: 2022-01-25 14:37:35

Thanh niên ASEAN chọn Hàn Quốc là nước đáng tin cậy nhất

Photo : YONHAP News

Theo kết quả “Khảo sát nhân thức của thanh niên Hàn-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 2021” do Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc công bố ngày 25/1, Hàn Quốc được cọi là quốc gia được thanh niên ASEAN tin tưởng nhất, trong khi thanh niên Hàn Quốc chọn Mỹ là nước tin tưởng nhất.

Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc đã thực hiện khảo sát từ tháng 8-9 năm ngoái đối với 3.300 thanh niên gồm 1.800 người tại 9 nước ASEAN (không bao gồm Myanmar), 500 thanh niên ASEAN lưu trú tại Hàn Quốc và 1.000 công dân Hàn Quốc.

Cụ thể, 93,6% thanh niên ASEAN ở nước sở tại và 96,7% tại Hàn Quốc chọn Hàn Quốc là quốc gia đáng tin cậy nhất. Hai quốc gia đáng tin cậy tiếp theo mà thanh niên ASEAN ở nước sở tại lựa chọn là Nhật Bản (92%) và Australia (87,6%). Thanh niên ASEAN tại Hàn Quốc cũng chọn lựa Australia (91,7%) và Nhật Bản (88,2%) là quốc gia đáng tin cậy.

Độ tin tưởng của thanh niên Hàn Quốc vào ASEAN đạt 64,4%, cao hơn so với Nhật Bản (39%) và Trung Quốc (16,7%), song thấp hơn Mỹ (82,7%) và Australia (80,1%).

Khi được hỏi “quốc gia nào sẽ giúp đỡ được nhiều nhất cho tương lai của nước mình”, người được hỏi ở các nước ASEAN lựa chọn “các nước trong khu vực ASEAN” (92,5%); thanh niên ASEAN tại Hàn Quốc trả lời là “Hàn Quốc”, chiếm 96,9%. Đặc biệt, 78,5% thanh niên ASEAN ở nước sở tại và 61,7% thanh tiên ASEAN tại Hàn Quốc đều cho rằng Trung Quốc sẽ giúp ích cho tương lai của quốc gia họ.

Trong khi đó, thanh niên tại Hàn Quốc chọn Mỹ (89,9%) là nước sẽ giúp ích cho tương lai quốc gia, tiếp theo là ASEAN (82,2%).

90,4% thanh niên ASEAN ở nước sở tại và 97,7% thành niên ASEAN tại Hàn Quốc trả lời rằng có quan tâm đến Hàn Quốc. Điều này cho thấy mối quan tâm đến Hàn Quốc đã tác động đến quyết định du học và tìm việc tại xứ sở kimchi của thanh niên ASEAN. Chỉ 52,8% thanh niên Hàn Quốc trả lời rằng có quan tâm đến ASEAN.

Về vấn đề quan tâm liên quan đến Hàn Quốc, thanh niên ASEAN ở nước sở tại và Hàn Quốc lựa chọn "việc làm, khởi nghiệp, con đường sự nghiệp” lần lượt là 67,2% và 69,2%, tiếp theo là “học tập và giáo dục” (41.8%, 62.2%), “sức khỏe và vận động” (31,0%, 25,2%).

Đối với các nước ASEAN, thanh niên Hàn Quốc chọn mối quan tâm hàng đầu là “tiền và đầu tư tài chính” (58,2%), tiếp theo là “việc làm, khởi nghiệp, con đường sự nghiệp” (41,3%), “sức khỏe, vận động” (38,2%).

Phương thức tiếp cận thông tin và nội dung liên quan đến Hàn Quốc của thanh niên ASEAN chủ yếu là các phương tiện trực tuyến như mạng xã hội (61,2%), internet (51,3%), tiếp theo là TV và radio (35,3%), dịch vụ cung cấp video trực tuyến (OTT) (11,3%), báo và tạp chí (10,8%).

Thanh niên Hàn Quốc chủ yếu tiếp cận thông tin và nội dung liên quan đến ASEAN thông qua các phương tiện trực tuyến (59,4%), tiếp theo là TV, radio (48,1%) và mạng xã hội (34,4%). 

Nội dung Hàn Quốc mà thanh niên ASEAN ở nước sở tại quan tâm nhiều nhất là ẩm thực (59,5%), du lịch (49,7%), văn hóa và nghệ thuật (43,3%) và lịch sử (9,6%). Thanh niên ASEAN ở Hàn Quốc, chủ yếu là du học sinh, muốn tìm hiểu Hàn Quốc liên quan đến du lịch (48,9%), văn hóa và nghệ thuật (42,4%), ẩm thực (40,3%), giáo dục và việc làm (34,9%).

Đối với thanh niên Hàn Quốc, nội dung được tìm kiếm nhiều nhất liên quan đến ASEAN là du lịch (64,6%), ẩm thực (54,6%). 

Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc dự đoán rằng nhu cầu thông tin liên quan đến du lịch các nước Đông Nam Á sẽ tăng lên trong tương lai khi ASEAN là điểm đến lớn nhất của người Hàn, với hơn 10 triệu người Hàn Quốc đến thăm Đông Nam Á tính đến năm 2019.

Lựa chọn của ban biên tập