Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Đăng công báo thông tư thi hành FTA Hàn Quốc-Campuchia

Write: 2022-05-20 12:49:14Update: 2022-05-20 12:49:29

Đăng công báo thông tư thi hành FTA Hàn Quốc-Campuchia

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 20/5 đăng công báo dự thảo sửa đổi Thông tư thi hành và Quy tắc thi hành Luật về các trường hợp đặc biệt trong Luật Hải quan nhằm thực thi Hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó phản ánh nội dung FTA Hàn Quốc - Campuchia.

Tháng 10 năm ngoái, Hàn Quốc và Campuchia đã chính thức ký kết FTA, và đang chờ Quốc hội phê chuẩn. Nếu FTA có hiệu lực, 95,6% trên tổng số các mặt hàng nhập khẩu từ Campuchia sẽ từng bước được dỡ bỏ hàng rào thuế quan hoặc giảm thuế.

Theo dự thảo sửa đổi, trong trường hợp Hàn Quốc áp dụng biện pháp tự vệ hoặc đánh thuế đối kháng với mặt hàng nhập khẩu từ Camuchia thì trước khi thực hiện, Seoul phải thông báo với phía Campuchia về việc điều tra thiệt hại ngành công nghiệp trong nước, tiến hành tham vấn song phương. Nếu thực hiện biện pháp khẩn cấp thì chỉ được áp dụng dưới hai năm.

Ngoài ra, dự thảo sửa đổi cũng phản ánh tiêu chuẩn quyết định xuất xứ, mẫu và cách thức phát hành giấy chứng nhận xuất xứ, áp dụng với các mặt hàng nhập khẩu, nhằm thực thi FTA một cách thuận lợi.

Chính phủ sẽ đăng công báo dự thảo sửa đổi tới ngày 3/6, tiến hành thông qua trong cuộc họp Nội các, sau đó đưa vào thực thi khi FTA Hàn-Campuchia có hiệu lực.

Lựa chọn của ban biên tập