Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Kế hoạch tác chiến tiêu diệt đầu não quân địch của quân đội bị rò rỉ sang Bắc Triều Tiên

Write: 2022-05-27 13:31:49Update: 2022-05-27 14:15:27

Kế hoạch tác chiến tiêu diệt đầu não quân địch của quân đội bị rò rỉ sang Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Trong tháng trước, một đại úy Hàn Quốc bị gián điệp Bắc Triều Tiên mua chuộc đã bị truy tố lên Tòa án với cáo buộc làm rò rỉ bí mật quân sự, vi phạm luật an ninh quốc gia. 

Theo kết quả tác nghiệp của Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), đại úy này trực thuộc một đơn vị đặc nhiệm phụ trách "tác chiến tiêu diệt đầu não của quân địch". 

Đại úy trên đã gửi tài liệu bí mật quân sự cho gián điệp của miền Bắc thông qua ứng dụng Telegram. Khi truy tố, cơ quan điều tra cho biết đại úy này đã chụp lại màn hình đăng nhập vào hệ thống chỉ huy và kiểm soát tổng hợp của quân đội Hàn Quốc và quy tắc bảo mật của Lục quân để gửi cho gián điệp Bắc Triều Tiên.

Tuy nhiên, theo bản cáo trạng mà KBS thu thập được, đại úy này còn làm rò rỉ cả kế hoạch tác chiến của đơn vị khu vực, tương đương bí mật quân sự cấp độ hai. Đơn vị này phụ trách tác chiến tiêu diệt bộ máy lãnh đạo của quân địch trong tình huống nguy cấp, được đặt tại mỗi tiểu đoàn, thực thi nhiệm vụ trinh sát, tấn công, thu thập thông tin theo từng khu vực ngay trong căn cứ của quân địch. Có nghĩa kế hoạch hành động khi xảy ra chiến tranh của đơn vị này đã bị rò rỉ cho phía Bắc Triều Tiên.

Một quan chức quân đội cho biết trong kế hoạch tác chiến của đơn vị trên còn bao gồm cả khung kế hoạch tác chiến của tiểu đoàn hoặc của lữ đoàn.

Ban đầu, gián điệp Bắc Triều Tiên đã yêu cầu đại úy này cung cấp kế hoạch tác chiến của lữ đoàn hoặc tiểu đoàn trực thuộc, nhưng do người này không có quyền tiếp cận, nên đã chụp lại kế hoạch tác chiến của đơn vị khu vực để gửi đi. Sau đó, đại úy này đã ghi lại bằng video kế hoạch tác chiến của tiểu đoàn và lữ đoàn, nhưng bị bắt khi đang chuẩn bị gửi đi.

Cơ quan điều tra cho biết đại úy này đã gửi cả tài liệu "Đánh giá phân loại nhân lực, trang thiết bị của quân địch" cho gián điệp Bắc Triều Tiên. Trong bản cáo trạng, cơ quan điều tra ghi rằng tài liệu này nếu bị rò rỉ cho quân địch hoặc ra bên ngoài sẽ làm lộ năng lực thu thập thông tin của quân ta, gây lo ngại có thể khiến quân địch tấn công bất ngờ, nên tương ứng với tài liệu mật có thể ảnh hưởng tới an ninh quốc gia.

Lựa chọn của ban biên tập