Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bắc Triều Tiên thảo luận sửa đổi tổ chức Ủy ban trung ương đảng Lao động

Write: 2022-06-28 14:23:55Update: 2022-06-28 14:24:19

Bắc Triều Tiên thảo luận sửa đổi tổ chức Ủy ban trung ương đảng Lao động

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28/6 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un một ngày trước đã chủ trì Hội nghị mở rộng Ban Bí thư đảng Lao động. 

Hội nghị đã thảo luận về việc cải thiện, kiện toàn hệ thống công tác của các cơ quan chỉ đạo đảng các cấp; tăng cường các hoạt động chính trị, điều chỉnh một số bộ phận trong Ủy ban trung ương đảng; ra mắt hệ thống mới nhằm tăng cường chỉ đạo và hướng dẫn công tác của đảng ủy tại các tỉnh, thành.

Ngoài ra, hội nghị cũng đã thảo luận về việc cải thiện hệ thống quản lý các bí mật quan trọng, các quy định về công tác chung của đảng, tăng cường chỉ đạo chính sách với các công tác an ninh, an toàn, tư pháp, kiểm sát, tổ chức và triển khai các công tác cần thiết trong năm nay.

Cùng với đó, Ban Bí thư đảng Lao động đã thảo luận về việc xây dựng chế độ học tập mới nhằm nâng cao tư chất và năng lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đội ngũ cán bộ tổ chức đảng các cấp; cũng như thảo luận về các công tác quan trọng khác của đảng.

KCNA cho biết Chủ tịch Kim Jong-un đã ra kết luận quan trọng về các nguyên tắc, bài toán, hướng dẫn để có thể thúc đẩy hoạt động chính trị toàn đảng, nhiệm vụ và bài toán đặt ra với các bộ phận trong Ủy ban trung ương đảng.
 
Hội nghị lần này có người đứng đầu các bộ phận trong Ủy ban trung ương đảng Lao động, các Phó Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo tổ chức đảng dự thính.

Trước đó, tại hội nghị Ban Bí thư đảng Lao động ngày 12/6 vừa qua, Chủ tịch Kim Jong-un cũng từng nhấn mạnh phải giữ vững kỷ cương, đấu tranh cao độ với các hành vi phản cách mạnh của đội ngũ cán bộ.

Lựa chọn của ban biên tập