Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hộ gia đình một, hai thành viên dự báo chiếm tỷ lệ 75,8% vào năm 2050

Write: 2022-06-28 14:42:40Update: 2022-06-28 14:42:59

Hộ gia đình một, hai thành viên dự báo chiếm tỷ lệ 75,8% vào năm 2050

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 28/6 công bố tài liệu "Dự báo hộ gia đình tương lai: 2020-2050".

Trong đó, cơ quan này cho biết trong năm 2020, số hộ gia đình một thành viên chiếm nhiều nhất với tỷ lệ 31,2% tổng số hộ gia đình tại Hàn Quốc. Sau đó tới hộ gia đình hai thành viên (28%), hộ ba thành viên (20,3%), hộ 4 thành viên (15,8%).

Tuy nhiên, sau 30 năm, tức vào năm 2050, tỷ lệ hộ gia đình một và hai thành viên được dự báo sẽ tăng vọt. Số hộ một thành viên tiếp tục đứng đầu, chiếm tỷ lệ 39,6%; sau đó là hộ hai thành viên 36,2%, hộ ba thành viên 16,6%, hộ 4 thành viên 6,2%.

Tỷ lệ hộ gia đình một và hai thành viên năm 2020 là 59,2% nhưng dự kiến sẽ tăng lên 75,8% vào năm 2050.

Số thành viên bình quân hộ gia đình năm 2020 là 2,37 người, dự báo sẽ giảm xuống 1,91 người sau 30 năm.

So với các quốc gia khác, tỷ lệ hộ gia đình một thành viên của Hàn Quốc tới năm 2040 là 37,9%, thấp hơn Đức 45,3%, Nhật Bản 39,3%; nhưng cao hơn so với Anh (32,8%), Canada (30,2%) và Australia (26,6%). 

Trong tương lai, số hộ gia đình có chủ hộ là nữ giới sẽ tăng, trong khi hộ có chủ hộ là nam giới sẽ giảm dần. Năm 2020, hộ gia đình có chủ hộ là nữ giới chiếm 32,4%, được dự báo sẽ tăng lên 41% vào năm 2050. Hộ có chủ hộ là nam giới được dự báo giảm từ 67,6% năm 2020 xuống 59% năm 2050.

Ngoài ra, tỷ lệ chủ hộ là người đã kết hôn sẽ giảm dần, người chưa kết hôn và ly hôn sẽ tăng dần. Năm 2020, tỷ lệ chủ hộ chưa kết hôn là 19,6%, đã ly hôn là 9,6%; nhưng tới năm 2050, tỷ lệ chủ hộ chưa kết hôn dự báo sẽ tăng lên 29,6%, đã ly hôn tăng lên 14%. Ngược lại, tỷ lệ chủ hộ đã kết hôn chiếm 60,7% trong năm 2020 sẽ giảm xuống 45,3% vào năm 2050.

Mặt khác, tổng số hộ gia đình tại Hàn Quốc năm 2020 đạt 20,73 triệu hộ, dự báo sẽ tăng lên đỉnh đỉểm là 23,87 triệu hộ vào năm 2039, rồi sau đó giảm dần, tới năm 2050 là 22,84 triệu hộ.

Độ tuổi trung vị của chủ hộ gia đình năm 2020 là 52,6 tuổi, tới năm 2050 sẽ tăng thêm 12,3 tuổi, thành 64,9 tuổi.

Lựa chọn của ban biên tập