Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bắc Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc không thực hiện đúng Tuyên bố chung liên Triều ngày 4/7

Write: 2022-07-04 15:12:41Update: 2022-07-04 15:21:10

Bắc Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc không thực hiện đúng Tuyên bố chung liên Triều ngày 4/7

Photo : YONHAP News

Ngày 4/7, cũng là dịp kỷ niệm 50 năm Tuyên bố chung liên Triều năm 1972, Bình Nhưỡng đổ lỗi cho Seoul là nguyên nhân dẫn tới căng thẳng bán đảo Hàn Quốc, chỉ trích Chính phủ miền Nam không thực thi đúng nội dung thỏa thuận. 

Trang "Triều Tiên ngày nay" (dprktoday.com), trang web tuyên truyền đối ngoại của Bắc Triều Tiên, ngày 4/7 đăng tải bài viết với nhan đề "Điều 50 năm lịch sử cho thấy", trong đó đánh giá ngày 4/7 là một ngày mang ý nghĩa lớn với dân tộc, khắc ghi ba nguyên tắc trong thống nhất tổ quốc như một cương lĩnh thống nhất chung của hai miền Nam-Bắc.

Vậy nhưng cho tới hôm nay, bán đảo Hàn Quốc đang trong một vòng luẩn quẩn của sự đối đầu và căng thẳng dâng cao. Nguyên nhân là do chính quyền miền Nam quay lưng lại với ba nguyên tắc thống nhất là tự chủ, hòa bình, đại đoàn kết dân tộc; không thực hiện đúng thỏa thuận liên Triều.

Bài viết chỉ trích các chính quyền Hàn Quốc từ trước tới nay chỉ coi trọng tăng cường quan hệ đồng minh với Mỹ mà quay lưng lại với tự chủ dân tộc, coi người cùng dân tộc là kẻ thù, liên tục gia tăng các hành vi kích động đối đầu, thù ghét trong khi vẫn ôm mộng ảo tưởng thống nhất đất nước nhờ các chính sách "mưa dầm thấm lâu".

Bài viết nhấn mạnh dù lập ra được một phương án thống nhất "công minh chính đại" được cả dân tộc hoan nghênh thì tình trạng căng thẳng bán đảo Hàn Quốc sẽ không bao giờ có thể giải quyết nếu như miền Nam không đảm bảo việc thực hiện phương án đó.

Nguyên tắc nhất quán của Bắc Triều Tiên đó là phải coi trọng và thực thi đúng tuyên bố chung liên Triều trên lập trường tự chủ dân tộc.

Một trang tuyên truyền đối ngoại khác là "Tiếng vọng" (Meari) cũng đánh giá Tuyên bố chung liên Triều ngày 4/7 là nền móng cho thống nhất tổ quốc. Trang web tuyên truyền "Dân tộc chúng ta" thì đánh giá tuyên bố này đề ra nguyên tắc lớn về thống nhất, phù hợp với lợi ích của cả hai miền Nam-Bắc.

Hai miền Nam-Bắc đạt được thỏa thuận và công bố Tuyên bố chung liên Triều ngày 4/7 vào năm 1972, đề ra ba nguyên tắc thống nhất gồm tự chủ, hòa bình và đại đoàn kết dân tộc.

Mặt khác, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hay báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động miền Bắc, cùng ngày không đăng tải bài viết nào liên quan tới Tuyên bố chung ngày 4/7.

Lựa chọn của ban biên tập