Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cấp "visa thực tập" cho sinh viên nước ngoài từ ngày 8/8

Write: 2022-08-05 13:56:21Update: 2022-08-05 13:56:37

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cấp "visa thực tập" cho sinh viên nước ngoài từ ngày 8/8

Photo : YONHAP News

Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 5/8 công bố về việc lập thêm "visa thực tập ở lĩnh vực công nghệ cao" dành cho những sinh viên đang theo học tại các trường đại học hàng đầu ở nước ngoài. Loại visa mới này sẽ được áp dụng từ ngày 8/8. 

Những lĩnh vực công nghệ cao là những lĩnh vực được nêu ra trong Điều 5 Luật phát triển công nghiệp hiện hành, như chíp bán dẫn, công nghệ thông tin (IT), kinh doanh công nghệ, môi trường và năng lượng.
 
Với loại visa mới này, cả các du học sinh người nước ngoài đang theo học tại các trường đại học Hàn Quốc cũng có thể xin thực tập tại các doanh nghiệp trong nước.

Tuy nhiên, để đảm bảo rằng loại visa mới không ảnh hưởng tới việc làm của thanh niên trong nước, các doanh nghiệp chỉ được phép tuyển dụng sinh viên thực tập là người nước ngoài thuộc lĩnh vực công nghệ cao ở mức dưới 20% số lượng tuyển dụng công dân trong nước.

Lựa chọn của ban biên tập