Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc được bầu làm nước thành viên Cơ quan Quyền lực đáy đại dương lần thứ 5 liên tiếp

Write: 2022-08-05 14:07:41Update: 2022-08-05 15:12:18

Hàn Quốc được bầu làm nước thành viên Cơ quan Quyền lực đáy đại dương lần thứ 5 liên tiếp

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 5/8 thông báo tại cuộc họp Đại hội đồng Cơ quan Quyền lực đáy đại dương (ISA) lần thứ 27 diễn ra một ngày trước tại Jamaica, Hàn Quốc được bầu làm quốc gia thành viên nhóm B (nhóm các nước đầu tư lớn), nhiệm kỳ 2023-2026. Đây là lần thứ 5 liên tiếp Hàn Quốc được bầu làm nước thành viên tổ chức này. 

Cơ quan Quyền lực đáy đại dương là tổ chức quốc tế phụ trách về phát triển và quản lý tài nguyên khoáng sản sâu dưới đáy biển trong hải phận quốc tế.

Năm 1996, Hàn Quốc lần đầu tiên được bầu là nước thành viên nhóm E (nhóm các nước được bầu chọn theo khu vực), sau đó được lựa chọn là nước thành viên nhóm B vào năm 2009.

Bộ Ngoại giao cho biết trong thời gian tới, Hàn Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt trong quá trình thiết lập chính sách quan trọng của ISA, kỳ vọng có thể củng cố hơn nữa vị thế quốc gia đi đầu trong lĩnh vực đáy biển như thăm dò, phát triển tài nguyên khoáng sản dưới đáy đại dương và bảo vệ môi trường.

Lựa chọn của ban biên tập