Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Thu nhập hộ gia đình Hàn Quốc năm ngoái đạt hơn 49.000 USD

Write: 2022-12-01 14:10:23Update: 2022-12-01 21:37:26

Thu nhập hộ gia đình Hàn Quốc năm ngoái đạt hơn 49.000 USD

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia, Ngân hàng trung ương (BOK) và Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) ngày 1/12 đã công bố kết quả điều tra về tài chính và phúc lợi hộ gia đình năm 2022, được tiến hành với hơn 20.000 hộ gia đình trên toàn quốc với mốc thời điểm tính tài sản, nợ và số thành viên hộ gia đình là ngày 31/3 năm nay, mốc tính thu nhập, chi tiêu và khoản vay gốc phải trả là trong năm ngoái.

Thu nhập bình quân mỗi hộ gia đình của Hàn Quốc trong năm ngoái là 64,14 triệu won (49.051 USD), tăng 7% so với một năm trước. Đây là lần đầu tiên thu nhập của hộ gia đình trong năm vượt hơn 64 triệu won, mức tăng lớn nhất kể từ sau năm 2017. Thu nhập của hộ kinh doanh là 11,6 triệu won (8.872 USD)/năm, tăng 2,2%.

Thu nhập được chia thành 5 nhóm; trong đó bình quân thu nhập năm ngoái của hộ gia đình có thu nhập cao là 149,73 triệu won (114.600 USD), tăng 5,4% so với năm trước đó, mức tăng cao nhất so với các nhóm khác. Trong khi đó, bình quân thu nhập của hộ gia đình có thu nhập thấp nhất có mức tăng 2,2% so với một năm trước, mức tăng thấp nhất.

Tính đến cuối tháng 3 năm nay, nợ bình quân của hộ gia đình là 91,7 tỷ won (70.246 USD), tăng 4,2% so với năm ngoái. Xét theo độ tuổi, nợ của độ tuổi 40 là 123,28 triệu won (94.424 USD), tăng 4,8% so với năm trước đó; độ tuổi 50 nợ 176,3 triệu won (135.000 USD), tăng 4,8%; độ tuổi 30 nợ 123,07 triệu won (94.234 USD), tăng 1,2% so với năm ngoái.

Xét theo ngành nghề, nợ bình quân của hộ kinh doanh tự do là 123,81 triệu won (94.829 USD), chiếm nhiều nhất; trong đó có 21% là vay nợ để đặt cọc thuê mặt bằng.

Vay tín dụng chiếm tỷ trọng nhiều nhất trong tổng số nợ. Đặc biệt, vay thế chấp của mỗi hộ gia đình đạt 53,81 triệu won (41.208 USD). So với một năm trước, khoản vay thế chấp và vay tín dụng đều tăng lần lượt 5% và 4,4%. Vay liên quan tới thẻ tín dụng đã tăng tới 11,6%.

Xét tới quy mô nợ theo từng mức thu nhập, hộ có mức thu nhập cao nhất nợ 263,7 triệu won (201.960 USD), tăng 4,9% so với một năm trước; hộ có mức thu nhập thấp nhất nợ 17,16 triệu won (13.142 USD), giảm 2,2% so với năm trước đó.

Tài sản bình quân mỗi hộ gia đình tăng 9% lên 547,72 triệu won (419.387 USD); tài sản ròng, tức tài sản đã trừ đi nợ, là 456 triệu won (349.104) USD. Tài sản bình quân của hộ gia đình có chủ hộ độ tuổi 50 là 642,36 triệu won (491.777 USD).

Có 55,7% hộ gia đình sở hữu tài sản ròng dưới 300 triệu won (229.630 USD); 11,4% hộ gia đình sở hữu khối tài sản trên 1 tỷ won (765.700 USD), tăng 2% so với một năm trước.

Lựa chọn của ban biên tập